Three people work together on documents. ​

Các giáo viên tiếng Anh ở tỉnh Lạng Sơn sẽ khám phá cách giảng dạy trong lớp học sao cho phù hợp với văn hóa, để giúp học sinh dân tộc thiểu số phát triển các kỹ năng tiếng Anh.

Các giáo viên sẽ phát triển các ý tưởng và hoạt động để truyền cảm hứng tới các đồng nghiệp khác, đồng thời giúp học sinh dân tộc thiểu số phát triển các kỹ năng tiếng Anh – dựa trên các nền văn hóa, ngôn ngữ và di sản chung.

Các hội thảo đào tạo tập trung vào việc phát triển các kỹ năng tiếng Anh cho người tham gia mà không làm mất đi mối liên hệ với văn hóa và ngôn ngữ của họ. Thông qua một cộng đồng quốc tế về thực hành khám phá, dự án sẽ phát triển các quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và cộng đồng giảng dạy ngôn ngữ Việt Nam, chia sẻ những hiểu biết mới về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và kết nối văn hóa.

Thông tin về các đối tác 

Dự án là thành quả hợp tác giữa chuyên gia các Đại học Leeds, Đại học Quốc gia Việt Nam (ULIS), Đại học Tây Bắc và Đại học New South Wales. Tiến sĩ Laura Grassick (Leeds) có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển giáo viên. Tiến sĩ Judith Hanks (Leeds) là chuyên gia về đào tạo giáo viên, đa văn hóa và thực hành khám phá. Tiến sĩ Trần Lan Anh (ULIS) là một chuyên gia về đào tạo giáo viên và hỗ trợ giảng viên tại trường. Tiến sĩ Ngô Nga (Tây Bắc) được ghi nhận vì những đóng góp của cô về sự công bằng, bình đẳng và tiếp cận giáo dục cho các nhóm thiểu số ở Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Hoa (UNSW) là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo giáo viên và hỗ trợ cố vấn.

Cách thức tham gia

Chuỗi hội thảo và chương trình cố vấn dành cho giáo viên dạy tiếng Anh trung học phổ thông bắt đầu từ tháng 4/2023 và sẽ tổng kết vào tháng 7 và tháng 10 tại Lạng Sơn.

Xem video về webinar Exploring Culturally Responsive Pedagogy in English Language Teaching tổ chức vào tháng Mười Một. 

Đăng ký tham gia webinar Contextualising Exploratory Practice: global case studies of English language teachers and learners vào ngày 8 tháng Mười Hai. Bài nghiên cứu và thông tin về diễn giả xem tại đây

Chú thích hình ảnh

  • Các giáo viên chia sẻ ý tưởng giáo án phù hợp văn hóa ở Lạng Sơn
  • Hội thảo động lực của giáo viên được tổ chức tại Lạng Sơn
  • Hoạt động thực hành theo nhóm
  • Hoạt động thực hành theo nhóm
  • Chia sẻ ý tưởng sư phạm phù hợp văn hóa tại Lạng Sơn