Five women gather round a pictures book laughing and smiling.
A cohort of ‘Pathways Into’ mentees conversing.  ©

Pop Up Projects

Trải nghiệm việc tạo ra một cuốn sách tranh mới dành cho thiếu nhi qua sự hợp tác giữa các tác giả và nghệ sỹ từ Pop Up Projects Vương quốc Anh và công ty Nhã Nam Việt Nam

Trong khóa học kéo dài hai tuần gồm các buổi tư vấn cá nhân và hội thảo trực tiếp, 15 họa sĩ minh họa Việt Nam sẽ được mời tham gia sáng tạo dựa trên nội dung do nhà văn và nhà môi trường Trang Nguyễn sáng tác, tập trung vào chủ đề chăm sóc các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và môi trường sống của chúng.

Tất cả các tác phẩm cuối cùng sẽ được trưng bày tại Vương quốc Anh và Việt Nam và ban tổ chức sẽ lựa chọn tác phẩm của một họa sĩ minh họa sẽ để xuất bản thành sách.

Thông tin về các đối tác 

Pop Up Projects và Nhà xuất bản Nhã Nam Việt Nam hợp tác tổ chức khóa học hai tuần diễn ra tại Việt Nam dành cho các hoạ sĩ minh họa tài năng. Tham gia cùng các hoạ sĩ sẽ có Jane Buckley - Giám đốc nghệ thuật cấp cao của Simon & Schuster, và tác giả kiêm họa sĩ minh họa Jan Fearnley, người sẽ tổ chức các hội thảo và dành thời gian với các họa sĩ minh họa.

Cách thức tham gia

Các buổi đào tạo Pathways tại Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2023.

Triển lãm trưng bày các tác phẩm của khoá học sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2023