Logo with text Hue English over a purple bridge.

Sự phát triển của tiếng Anh Việt là trọng tâm của dự án này. Dự án bao gồm hai giai đoạn, với mục tiêu khám phá đặc điểm của tiếng Anh được sử dụng ở hai địa điểm, thành phố Huế ở Việt Nam và Manchester ở Vương quốc Anh. 

Trong giai đoạn đầu (Tiếng Anh của bạn – Tiếng Anh của tôi), các nhà nghiên cứu sẽ làm việc với các thành viên cộng đồng ở Huế để thu thập và phân tích các mẫu tiếng Anh của người Việt. Các ngữ liệu này sẽ được trưng bày tại một triển lãm âm thanh-hình ảnh tôn vinh đặc điểm của tiếng Anh Việt, và suy nghĩ của người Việt về cách họ thể hiện bản sắc cá nhân thông qua việc sử dụng tiếng Anh.

Trong giai đoạn thứ hai (Tiếng Anh của chúng ta), các nhà nghiên cứu sẽ làm việc với các giáo viên tiếng Anh tại một số trường trung học ở Huế để lồng ghép ngữ liệu tiếng Anh Việt vào chương trình giảng dạy tiếng Anh ở địa phương, tạo ra một bộ giáo án lấy cảm hứng từ việc sử dụng tiếng Anh bản địa. Thành quả của giai đoạn này còn bao gồm một cuộc thi sản xuất podcast và nói tiếng Anh nhằm khuyến khích học sinh khám phá việc sử dụng tiếng Anh của bản thân.

Thông tin về các đối tác  

Hue English được điều hành bởi một nhóm các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội và giáo dục ngôn ngữ thứ hai đến từ Vương quốc Anh và Việt Nam,  gồm: Tiến sĩ Mai Nguyễn, Tiến sĩ Rob Drummond và Tiến sĩ John Bellamy - Đại học Manchester Metropolitan, Vương quốc Anh; Tiến sĩ Phụng Đào - Đại học Cambridge, Vương quốc Anh; Tiến sĩ Huy Nguyễn, Tiến sĩ Bình Nguyễn, Khánh Nguyễn, và Uyên Nguyễn - Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Việt Nam.

Nhóm các nhà nghiên cứu có bề dày thành tích trong việc thiết kế và thực hiện thành công các dự án trao đổi kiến thức và nghiên cứu có sức ảnh hưởng lớn, mang tính quy mô quốc tế và quốc gia. Nhóm có chuyên môn về ngôn ngữ học xã hội, ngôn ngữ học ứng dụng và giảng dạy ngôn ngữ.

Cách thức tham gia

Các sự kiện của Hue English - Tiếng Anh Giọng Huế sẽ diễn ra tại Việt Nam dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến vào tháng 9 và tháng 12 năm 2023.

 • Triển lãm Tiếng Anh của bạn – Tiếng Anh của tôi 
  Tháng 9 năm 2023 
  Tòa nhà hành chính Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 
  57 đường Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế 
 • Podcast và Cuộc thi Nói – Tiếng Anh của chúng tôi  
  Tháng 9 đến tháng 12 năm 2023 
  Trực tuyến và tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 
  57 đường Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế