Dự án mong muốn được kết nối rộng rãi, và được xây dựng dựa trên sự hợp tác thành công trước đây giữa các thành viên của nhóm ‘Mạng lưới Giáo dục Đại học, Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp Việt Nam-Vương quốc Anh’ với trọng tâm mới của các đối tác theo chủ đề bền vững.

Khách mời được mời tham dự và đóng góp cho một chuỗi các hội nghị, hội thảo quốc tế, bài giảng, chương trình văn hóa, chương trình trao đổi học thuật, hướng dẫn và cố vấn. Tại đó nhiều đối tác đa ngành từ cả Vương quốc Anh và Việt Nam sẽ khám phá và giới thiệu các chủ đề về di sản chung. Dự án này cũng sẽ là một cơ hội kết nối có giá trị cho các đối tác mới và các đối tác hiện tại của Vương quốc Anh và Việt Nam.

Thông tin về các đối tác 

Dự án có sự tham gia của hơn 20 đối tác từ các tổ chức Giáo dục Đại học và doanh nghiệp Vương quốc Anh và Việt Nam nhằm hỗ trợ và đóng góp cho các hoạt động của dự án, bao gồm các chương trình đặc biệt tại các hội nghị, hội thảo quốc tế, bài giảng, chương trình văn hóa, và các chương trình trao đổi học thuật, hướng dẫn và tư vấn, để xây dựng kết nối vì sự hợp tác bền vững.

Các đối tác chính của dự án là các thành viên đồng sáng lập mạng lưới Giáo dục Đại học, Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp Việt Nam-Vương quốc Anh.

Cách thức tham gia

Thông tin chi tiết về cách tham gia các hội thảo và tài liệu từ Dự án sẽ được chia sẻ trong năm 2023.