Về chủ đề

Vương quốc Anh và Việt Nam đang hợp tác để tăng cường kiến ​​thức và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh của chúng ta và tạo ra một môi trường bền vững, sinh sống thuận lợi hơn cho tất cả các cộng đồng.

Khám phá chủ đề Biến đổi Khí hậu và Môi trườngchung trong các dự án sau.