Two people look at a map on large screens.
©

Copyright Imperial College London

Các học giả và nhà lãnh đạo từ các ngành công nghiệp then chốt ở Vương quốc Anh và Việt Nam (bao gồm năng lượng, sản xuất và hàng không) sẽ cùng nhau tham gia chương trình này để trao đổi về quá trình chuyển đổi hướng tới mục tiêu phát thải ròng như một cách giải quyết các biến đổi khí hậu và môi trường.

Các học giả sẽ tập trung tại Đại học Bách Khoa Hà Nội để tổ chức một hội thảo khoa học vào mùa hè năm 2023. Sau đó sẽ là một sự kiện bàn tròn học thuật được mở rộng cho công chúng nhằm trình bày và thảo luận các kết quả của hội thảo. Song song với hai sự kiện quan trọng này là các chuyến thăm phòng thí nghiệm, diễn đàn sinh viên và các hoạt động gắn kết với doanh nghiệp.

Thông tin về các đối tác 

  • Imperial College London  
    Imperial là một trường đại học toàn cầu có trụ sở tại London nổi tiếng về giảng dạy và nghiên cứu về kỹ thuật, y học, khoa học và kinh doanh. Cùng với việc thực hiện nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực cốt lõi, Imperial cũng nỗ lực giúp đưa ra các giải pháp thiết thực và mới lạ cho những thách thức trong lĩnh vực tài chính, y tế, năng lượng và môi trường.
  • Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)
    Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học nghiên cứu đa ngành, lấy nghiên cứu khoa học làm trọng tâm và cam kết mạnh mẽ về sứ mệnh phát triển con người, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ đất nước và xã hội toàn cầu.

Cách thức tham gia

Hội thảo và Hội nghị bàn tròn về phát thải ròng – Net Zero của Vương quốc Anh–Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 09.00 tới 11.00 ngày thứ Năm, 21 tháng 9 năm 2023. Đăng ký tham gia tại đây