Red earth image

Sử dụng nhiều loại tài liệu học số, bao gồm video, âm thành và văn bản, dự án này nhằm khuyến khích đối thoại mạnh mẽ và gắn kết giữa học sinh và nhà giáo dục về các vấn đề môi trường khác nhau trong các lớp học tiếng Anh ở cả cấp đại học và trung học.

Các buổi thảo luận về chủ đề biến đổi khí hậu và môi trường sẽ được đưa vào lớp học tiếng Anh thông qua chương trình giáo dục chất lượng cao này. Các chủ đề sẽ tập trung chủ yếu vào các vấn đề hiện đang liên quan và nổi cộm tại Việt Nam và được truyển tải đến các giáo viên qua hình thức giáo án chi tiết, cùng với các tài liệu nghiên cứu liên quan.

Thông tin về các đối tác 

International House Belfast là trường ngôn ngữ tư thục hàng đầu ở Bắc Ireland, cung cấp các khóa học tiếng Anh cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới và đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh. IH Belfast cũng là thành viên được công nhận của Green Standard Schools, một hiệp hội toàn cầu của các trường ngôn ngữ đã thể hiện cam kết nghiêm túc đối với sự bền vững của môi trường.

Với khoảng 31.000 sinh viên và 1.000 nhân viên, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam. Các khóa học tiếng Anh tại trường đại học tập trung vào tiếng Anh Thương mại, Tài chính và Quản lý. Cộng đồng trường cũng góp phần vào các dự án phát triển bền vững.

Cách thức tham gia

Sự kiện (trực tiếp và trực tuyến) chia sẻ kết quả và tổng kết dự án 
Thời gian: 30 tháng Mười Một năm 2023
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Campus B (B1-204)
279 Nguyễn Tri Phương 
Phường 5, Quận 10
TP. Hồ Chí Minh

Các tài liệu của dự án (chỉ có tiếng Anh)

Sống đơn giản để bảo vệ môi trường

Nông nghiệp và tình trạng nóng lên toàn cầu

Xe máy tại TP. HCM và ô nhiễm không khí