Close up photograph of a woman at a sound mixing deck with green lighting.
Performance of Experimental Music in Hanoi ©

Photo by Trần Hoàng Sinh 

 

Chuỗi sự kiện và các buổi biểu diễn này nhằm khám phá tác động của các buổi đối thoại học thuật đối với nghệ thuật trong mối quan hệ với biến đổi khí hậu, ở cả Việt Nam và Vương quốc Anh.

Khán giả được đón xem và tham gia vào các buổi thảo luận giữa các học giả và nghệ sĩ về sự tương tác giữa các hoạt động sáng tạo, di sản văn hóa và môi trường.

Các hoạt động này sẽ góp phần nâng cao nhận thức về những thách thức mà các nghệ sĩ và nhà nghiên cứu quan tâm đến các vấn đề môi trường đang phải đối mặt và làm nổi bật các hình thức sáng tạo của âm nhạc đương đại và biểu hiện nghệ thuật.

Thông tin về các đối tác 

 • Trường Goldsmiths, University of London (https://www.gold.ac.uk/music/) có danh tiếng quốc tế về nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn. Khoa Âm nhạc của trường đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu âm nhạc và thực hành sáng tạo.
 • Đom Đóm (https://domdommusic.net/) được thành lập năm 2012 với vai trò là một trung tâm độc lập đầu tiên tại Việt Nam cống hiến cho các hoạt động phát triển âm nhạc thể nghiệm và sự cộng tác liên ngành với các lĩnh vực nghệ thuật thể nghiệm khác. 
 • Viện Âm nhạc Việt Nam (https://www.vienamnhac.vn/) được thành lập năm 1950, trực thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Viện Nghiên cứu và quảng bá âm nhạc Việt Nam và xây dựng các Hồ sơ quốc gia về các di sản âm nhạc truyền thống để trình UNESCO xét duyệt.

Cách thức tham gia

Dự án Khí hậu của âm thanh sẽ tổ chức các buổi hội thảo, chiếu phim và biểu diễn dành cho công chúng tại Việt Nam và Vương quốc Anh.

 • Các hội thảo - Khí hậu của âm thanh - Tháng 4
  Chuỗi hội thảo về các chủ đề liên quan đến âm nhạc thử nghiệm đương đại, di sản văn hóa, làm phim về dân tộc học, biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường
 • Chiếu phim công cộng
  Buổi chiếu công cộng các bộ phim về âm nhạc do Giáo sư Barley Norton giám tuyển
 • Buổi biểu diễn: “Gió Nồm” (Southern Wind)
  Buổi biểu diễn công cộng về âm nhạc thể nghiệm tại Việt Nam do nhạc sĩ Trần Kim Ngọc giám tuyển.