Close up shot of an activity desk where people stand around the desk looking at a structure made from pipe cleaner.​
Creative Thinking. ©

Stephen Dobson

Sinh viên, học giả và các tổ chức giáo dục sẽ cùng làm việc với nhau để tìm cách thức cân bằng nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng lớn nhằm đóng góp vào nguyện vọng và cam kết tại COP26 của Việt Nam là phấn đấu đạt phát thải ròng bằng 0.

Chương trình gồm ba phần tập trung khuyến khích tư duy khởi nghiệp, tận dụng các mạng lưới đổi mới hiện có của Vương quốc Anh và Việt Nam để khám phá một cách sáng tạo các mối liên hệ giáo dục mới giữa nghiên cứu và kinh doanh.

Những ý tưởng đổi mới, các phương thức tiếp cận liên ngành và chia sẻ nghiên cứu liên quan đến biến đổi khí hậu sẽ được thảo luận và khám phá trước tiên tại Hội nghị chuyên đề Think Tank. Sau đó là cuộc thi hấp dẫn Hackathon sẽ dành cho sinh viên, được thiết kế để kết hợp nghệ thuật, khoa học và công nghệ, đồng thời giới thiệu các phương pháp tiếp cận kinh doanh cùng một chương trình đào tạo.

Thông tin về các đối tác 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) là một trong những trường đại học nghiên cứu tiên phong của Việt Nam và Châu Á, là trung tâm hội tụ trí thức khoa học và công nghệ.

HUST coi sự sáng tạo cá nhân và sự khác biệt về trí tuệ là những yếu tố chính cho sự thành công và đổi mới, đồng thời là nhân tố trung tâm trong việc giải quyết biến đổi khí hậu và đạt mục tiêu phát triển bền vững. Chính nỗ lực kết hợp khoa học và sáng tạo này đã làm nền tảng cho hợp tác phát triển với Trường Biểu diễn và Công nghiệp Văn hóa (PCI), Đại học Leeds. Với trọng tâm là doanh nghiệp sáng tạo và đặc tính liên ngành, PCI đang tích cực hợp tác để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu với các trường đại học và doanh nghiệp trên khắp thế giới.

Cách thức tham gia

Các hội thảo về Khởi nghiệp Sáng tạo và Thách thức Biến đổi Khí hậu, Think tank và Hackathon sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2023.

  • Cuộc thi Hackathon dành cho sinh viên: Thử thách Biến đổi Khí hậu (2–3 tháng 12 năm 2023): Đăng ký tham dự
    Hội trường C2, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Think tank: Ngành công nghiệp sáng tạo tại COP27 (5 tháng 12 năm 2023): Đăng ký tham dự
    Hội trường C2, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Triển lãm Thử thách biến đổi khí hậu (6 tháng 12 năm 2023): Đăng ký tham dự
    Hội trường C2, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Xem thêm