©

Hackscience 2019 © Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Date
Thứ Bảy 02 Tháng Mười Hai 2023 - 08:00 tới Thứ Tư 06 Tháng Mười Hai 2023 - 17:00
Địa điểm
Hội trường C2, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Sinh viên, học giả và các tổ chức giáo dục sẽ cùng làm việc với nhau để tìm cách thức cân bằng nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng lớn nhằm đóng góp vào nguyện vọng và cam kết tại COP26 của Việt Nam là phấn đấu đạt phát thải ròng bằng 0.

Chương trình gồm ba phần diễn ra tại Hội trường C2 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 6 tháng 12 năm 2023, tập trung khuyến khích tư duy khởi nghiệp, tận dụng các mạng lưới đổi mới hiện có của Vương quốc Anh và Việt Nam để khám phá một cách sáng tạo các mối liên hệ giáo dục mới giữa nghiên cứu và kinh doanh. 

1. Hackscience – 'Thử thách Biến đổi Khí hậu cho các Nhà tiên phong trẻ: Tận dụng nền Kinh tế Tuần hoàn': Tham gia Hackscience để có hành trình 2 ngày đột phá. Đây là nơi những bộ óc trẻ hội tụ để giải quyết những thách thức cấp bách của biến đổi khí hậu thông qua các ý tưởng cho một nền kinh tế tuần hoàn bền vững hơn. Trong 2 ngày này các bạn sẽ cùng lên ý tưởng, hợp tác và đổi mới sáng tạo cho một tương lai bền vững hơn:

2. Hội thảo Train the Trainer – ‘Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo thông qua Mạng lưới Đào tạo Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo’: Hội thảo này sẽ giúp những người tham gia phát triển một khung Lý thuyết Thay đổi để hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở đó đào tạo sinh viên cách phát triển khả năng tìm ra vô số giải pháp cho một vấn đề, như cách tư duy phân kỳ:

3. Think Tank – 'Sáng tạo, Khởi nghiệp và Tính bền vững trong Giáo dục Đại học': Với hình thức thảo luận bàn tròn theo chuyên đề, đại biểu tham gia từ các đơn vị giáo dục đại học, các ngành công nghiệp và cơ quan quản lý liên quan sẽ chia sẻ thực tiễn, cơ hội và nguyện vọng cho tương lai cũng như những thách thức hiện tại. Buổi chiều sẽ diễn ra hoạt động giới thiệu & kết nối Hackscience ‘Thử thách Biến đổi Khí hậu’ của sinh viên: