Two women look at a computer together

Nguồn học liệu đa phương tiện sáng tạo này sẽ giúp các giảng viên và sinh viên đại học đào sâu kiến thức và hiểu biết về khủng hoảng khí hậu, đồng thời nâng cao nhận thức về các hành động cá nhân và tập thể có thể thực hiện để bảo vệ và duy trì hành tinh của chúng ta.

Nguồn học liệu bao gồm những ý tưởng mới về hoạt động thực hành giảng dạy hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, Hành động vì Khí hậu, và các ví dụ về tài liệu học tập và khảo thí cho các môn học khác nhau. Nguồn tư liệu này sẽ giúp phát triển con người và năng lực của các trường đại học để có những hành động hiệu quả nhằm bảo vệ môi trường và trao quyền cho thế hệ chuyên gia tương lai để có những tác động tích cực đến biến đổi khí hậu tại địa phương và cộng đồng nơi làm việc của họ cũng như trên toàn thế giới.

Thông tin về các đối tác 

Đây là dự án hợp tác giữa Đại học Bournemouth, Vương quốc Anh và Trường Đại học Giao thông Vận tải, Việt Nam.

Các giảng viên của Đại học Bournemouth là các chuyên gia về quản lý hiệu quả kinh doanh, kế toán, tài chính và thuế với kinh nghiệm thực hiện các dự án về đổi mới giáo dục và quản lý thay đổi, chuyển đổi kỹ thuật số, đảm bảo chất lượng học tập và sự tham gia của sinh viên trong các môi trường học thuật-công nghiệp-cộng đồng.

Đội ngũ của Trường Đại học Giao thông vận tải mang đến cho dự án chuyên môn về giao thông vận tải và công trình dân dụng, hậu cần, chất lượng và phát triển bền vững trong giao thông vận tải, cũng như nhiều năm kinh nghiệm trong giáo dục, nghiên cứu khoa học và tư vấn.

Cách thức tham gia

Dự án tập trung vào tác động của biến đổi khí hậu đối với việc dạy và học. Một buổi Hội thảo sẽ được tổ chức vào tháng 10 để hướng tới giải quyết những vấn đề trên một cách bền vững.

Thông tin đăng ký sẽ được sớm cập nhật.

Tìm hiểu thêm.