Close up photograph of a spiral bound book with an image of paper craft on the left hand side.
©

A lost archive of flower arrangement photographs (found in Ho Chi Minh City, 2023) © ICVL & Matca

Tám nhiếp ảnh gia trẻ từ khắp Việt Nam sẽ sáng tạo các tác phẩm mới qua các hoạt động tiếp xúc với môi trường sinh thái hàng ngày, đồng thời tham gia các buổi nói chuyện, sự kiện và triển lãm.

Roots & Worlds là chương trình hợp tác giữa Matca (Hà Nội, Việt Nam) và IC-Visual Lab (Bristol, Vương quốc Anh). Họ sẽ cùng phát triển một môi trường học tập thay thế, hỗ trợ tám nhiếp ảnh gia trẻ từ khắp Việt Nam sáng tác các tác phẩm mới. Mỗi dự án sẽ sử dụng chất liệu từ hoạt động tiếp xúc với môi trường sinh thái hàng ngày làm điểm xuất phát, từ đó khám phá lịch sử gia đình, truyện dân gian, thay đổi môi trường hoặc các con đường thương mại toàn cầu.
 
Bên cạnh trải nghiệm học tập, dự án cũng sẽ triển khai một chương trình với các buổi nói chuyện và sự kiện cho công chúng để khám phá các chủ đề của dự án. Dự án sẽ kết thúc bằng một buổi triển lãm các tác phẩm được tạo ra trong quá trình học tập của các nhiếp ảnh gia, diễn ra tại Matca (Hà Nội) vào tháng 12 năm 2023.
 

Thông tin về các đối tác 

Matca là dự án độc lập, phi lợi nhuận tập trung vào các buổi đối thoại mở về nhiếp ảnh tại Việt Nam. Thành lập từ 2016 bởi một nhóm nhiếp ảnh gia Việt Nam, Matca hoạt động trên nhiều nền tảng bao gồm một tạp chí trực tuyến, một không gian thực và ấn phẩm in. 
 
IC-Visual Lab (Bristol, Vương quốc Anh) là một tổ chức văn hóa độc lập, làm việc cùng các cộng đồng để khám phá những chủ đề ít được chú ý, thông qua hợp tác với các nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ và nhà văn hàng đầu. Hoạt động của IC-Visual Lab tạo ra những câu chuyện mang tính cộng hưởng nhằm khám phá thế giới quanh ta, đồng thời thúc đẩy trí tưởng tượng về những khả năng khác có thể xảy ra cũng như ủng hộ sự thay đổi.
 
Về bản chất, cả Matca và IC-Visual Lab đều tạo ra những không gian thay thế mà qua đó các cộng đồng có thể cùng nhau khám phá sức mạnh và vai trò của nhiếp ảnh trong thế giới ngày nay.
 

Cách thức tham gia

Chương trình sẽ diễn ra trực tuyến và trực tiếp tại Không gian nhiếp ảnh Matca ở Hà Nội, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2023. Thông tin chi tiết về ngày sự kiện sẽ được công bố vào tháng 7 năm 2023.