Trọng tâm của dự án đào tạo trực tuyến này là xây dựng một mạng lưới giáo dục tự chủ nhằm mục đích tích hợp kiến thức về khí hậu vào quá trình giảng dạy tiếng Anh.

Các giáo viên sẽ được truyền cảm hứng để áp dụng tư duy kiến tạo thay đổi và sử dụng hiểu biết sâu rộng của thầy cô về các vấn đề môi trường để phát triển chuyên môn với vai trò là người làm giáo dục. Những giáo viên này sau đó sẽ được khuyến khích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của họ với các giáo viên khác, sử dụng chương trình này như một khuôn mẫu, để mở rộng mạng lưới kiến thức và khuyến khích thảo luận về biến đổi khí hậu trong các lớp học trên khắp Việt Nam.

Thông tin về các đối tác 

CELT là một trường ngôn ngữ tư thục có trụ sở tại Vương quốc Anh, chuyên phát triển giáo viên trực tuyến, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn lực hạn chế. Trường cũng cung cấp dịch vụ luyện thi tổng quát và trực tiếp cho học sinh từ 13 tuổi trở lên.

Renewable English được thành lập vào năm 2020 nhằm cung cấp miễn phí cho các nhà giáo dục và người học những bài học và tài liệu rõ ràng, đơn giản nhằm giúp họ hiểu thêm về cuộc khủng hoảng khí hậu.

Đại học Phenikaa phát triển mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau với các đối tác trong nước và quốc tế thông qua các hoạt động hợp tác như liên kết nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, các dự án và hội thảo quốc tế, các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, văn phòng vệ tinh, trao đổi sinh viên và giảng viên.

Cách thức tham gia

Thông tin về cách tham gia vào mạng lưới phát triển chuyên môn sẽ được chia sẻ vào tháng 6 năm 2023.