Flooded street with scooters driving down the road. ​

Chuẩn bị ứng phó với các thiên tai trong tương lai là mối quan tâm chính của toàn cầu, vì vậy dự án mong muốn thiết lập một mạng lưới quản lý thảm họa hợp tác an toàn, tập trung vào việc đánh giá và chuẩn bị cho các hiện tượng có thể xảy ra do khí hậu.

Các đối tác tại địa phương được mời tham gia cùng với đại diện từ trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Đại học Bangor trong một hội thảo chia sẻ kiến thức tập trung tương tác với cộng đồng rộng và khám phá các hoạt động xây dựng năng lực khả thi cũng như các cơ hội để củng cố mạng lưới.

Chương trình bao gồm một khóa đào tạo dành cho các nhà nghiên cứu các lĩnh vực kỹ thuật, y tế, xã hội và khoa học tự nhiên, học viện, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ có liên quan.

Thông tin về các đối tác 

Điều phối viên của dự án:

  • Giuseppe Forino - Giảng viên Địa lý Nhân văn tại Đại học Bangor, Wales, Vương quốc Anh.
  • Lynda Yorke - Giảng viên chính về Địa lý Vật lý tại Đại học Bangor, Wales, Vương quốc Anh.
  • Chinh Lưu - Giảng viên Quản lý Thiên tai tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam.
  • Hằng Hà - Giảng viên về GIS và Viễn thám tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam.
  • Quỳnh Duy Bùi - Giảng viên về GIS và Viễn thám tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam.
  • Việt Nguyễn -  Giảng viên Địa kỹ thuật tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam.

Cách thức tham gia

Thông tin về dự án sẽ được chia sẻ trong năm 2023.