Six women in traditional Vietnamese clothing stand together looking directly at the camera in a field.
Land, Water, Heaven: cross encounters, joining threads.  ©

Benjamin Reich

Hãy tham gia cùng chúng tôi để tôn vinh tinh thần hợp tác trong dự án đầy cảm hứng kết hợp ba nhóm sáng tạo trong một buổi giới thiệu thiết kế hoành tráng này.

Những người thợ thủ công người H'mông xanh của làng Pà Cò, các nghệ nhân làm nến của WAX Atelier và các nghệ sĩ từ Kilomet109 sẽ cùng nhau lưu trú ba tuần tại Trung tâm APD ở Hà Nội và Pà Cò để chia sẻ ý tưởng, kỹ thuật và nguồn cảm hứng dựa trên di sản chung của họ, cũng như tín ngưỡng và nghi lễ thờ Mẫu.

Các nghệ sĩ sẽ làm việc để tạo ra một tác phẩm tập thể mới, ghi nhận những điểm chung và khác biệt của họ, sau đó tác phẩm sẽ được chia sẻ với khán giả thông qua buổi giới thiệu thiết kế tại Vương quốc Anh tại Liên hoan Thiết kế London vào tháng 9, cũng như các buổi nói chuyện và hội thảo tại Hà Nội và Tuần lễ Thiết kế Việt Nam.

Thông tin về các đối tác 

WAX Atelier (Vương quốc Anh), Kilomet109 (Hà Nội) và các nghệ nhân thủ công người H'mông Xanh (Pà Cò) rất vui mừng được hớp tác trong dự án mới của chương trình UK/ Viet Nam Season 2023. Dự án này được xây dựng dựa trên mối quan hệ đã được hình thành giữa các nhóm từ năm 2019.

Dự án có tiêu đề “Thiên, Thuỷ, Thổ: Những Cuộc Giao Thoa ” tạo nên những kết nối đa văn hóa giữa cảnh quan, vật liệu địa phương, nghi lễ hàng ngày và tín ngưỡng tâm linh. Những chủ đề này sẽ được chia sẻ thông qua lăng kính khám phá thủ công và vật liệu.

Các nghệ nhân của WAX Atelier, Kilomet109 và H'mong Xanh có động lực lớn để dẫn dắt dự án hợp tác đa văn hóa này nhằm tôn vinh di sản thủ công chung giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Thiên, Thuỷ, Thổ: Những Cuộc Giao Thoa  sẽ tổ chức một chuỗi hội thảo và triển lãm tại Hà Nội và Luân Đôn.