©

British Council

Tổng quan

Dự án Nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững thuộc Chương trình Phát triển chuyên môn và gắn kết cộng đồng (PDE) của Quỹ Newton, cung cấp bởi Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp thuộc Chính phủ Vương quốc Anh và do Hội đồng Anh triển khai. Quỹ Newton xây dựng hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để hỗ trỡ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao năng lực về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo nhằm tới mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Dự án nhằm phát triển các kỹ năng tiến bộ trong lĩnh vực khoa học và đổi mới sáng tạo của Việt Nam, hỗ trợ phát triển chuyên môn cho các nhà nghiên cứu đến từ các tổ chức chính phủ và các viện nghiên cứu. Trong dự án này, Hội đồng Anh Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức một loạt các khóa bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu bổ trợ cho các nhà nghiên cứu Việt Nam, sử dụng kiến thức chuyên môn của Đại học Coventry, Vương quốc Anh có tham khảo Khung Phát triển Nghiên cứu của Vương quốc Anh. 

Khóa bồi dưỡng thí điểm

Dựa vào kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo, một chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu đã được thiết kế và dạy thí điểm cho một nhóm các nhà nghiên cứu. 

Tìm hiểu thêm chương trình đào tạo có link tải tài liệu và xem một số hình ảnh của khóa bồi dưỡng.

Khóa bồi dưỡng kỹ năng bổ trợ dành cho cán bộ nghiên cứu

Khóa bồi dưỡng là kết quả của việc thực hiện:

  • đánh giá nhu cầu
  • nghiên cứu ban đầu
  • tổ chức và đánh giá khóa bồi dưỡng thí điểm ba ngày

Khóa bồi dưỡng diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Tìm hiểu thêm chương trình đào tạo có link tải tài liệu và xem một số hình ảnh của khóa bồi dưỡng.

Khóa đào tạo giảng viên chuyên ngành kỹ năng bổ trợ nghiên cứu

15 nhà nghiên cứu và nhà khoa học được tuyển chọn để tham gia khóa đào tạo giảng viên với mục đích thực đào tạo giảng viên nguồn

  • hiểu bối cảnh của Vương quốc Anh
  • được trang bị các kỹ năng trở thành “giảng viên xuất sắc” thông qua việc học các kỹ năng được thiết kế trong chương trình đào tạo
  • có kiến thức và hiểu biết về truyền tải nội dung đào tạo và các công cụ đánh giá
  • có hiểu biết toàn diện về các chủ đề có trong chương trình đào tạo
  • có cơ hội thực hành công việc giảng dạy

Tìm hiểu thêm chương trình đào tạo có link tải tài liệu.

Khóa thực hành đào tạo chuyên ngành kỹ năng bổ trợ nghiên cứu

Khóa thực hành cung cấp cơ hội cho các giảng viên nguồn đã được đào tạo thực tập kỹ năng giảng dạy

Tìm hiểu thêm chương trình đào tạo có link tải tài liệu và xem một số hình ảnh của khóa bồi dưỡng.