Newton Fund logo

Quỹ Newton là chương trình hợp tác phát triển chính thức của Vương quốc Anh trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới.  Trong năm (5) năm từ năm 2014, Quỹ Newton cung cấp 75 triệu bảng Anh mỗi năm nhằm thúc đẩy hợp tác khoa học và đổi mới vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Chương trình bao gồm ba cấu phần: Nâng cao năng lực, Nghiên cứu và Chuyển giao.

Chương trình Newton Việt Nam được thực hiện trong năm (5) năm với giá trị tài trợ lên tới 10 triệu bảng Anh đã được khởi động trong năm 2014.

Hội đồng Anh cùng với các tổ chức lớn khác tại Vương quốc Anh đang triển khai các chương trình thuộc Quỹ Newton trên phạm vi toàn cầu. Các tổ chức này bao gồm International Unit, Innovate UK, The Academy of Medical Sciences, Royal Academy of Engineering, Research Councils UK, UK Medical Research Council, The British Academy, The Royal Society, The Met Office and The Academy of Medical Sciences.

Tại Việt Nam, Hội đồng Anh hiện đang hợp tác với các tổ chức và cơ quan tài trợ của chính phủ Việt Nam để thực hiện cấu phần Nâng cao năng lực nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển chuyên môn cho cá nhân và tổ chức nghiên cứu trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Việt Nam như: 

  • Y tế và khoa học sự sống
  • Nông nghiệp
  • Môi trường và năng lượng
  • Thành phố tương lai
  • Công nghệ số, đổi mới và sáng tạo

In this section