©

British Council

Quỹ Newton xây dựng quan hệ đối tác giữa Vương quốc Anh và các quốc gia nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại các nước đối tác vì mục tiêu phát triển bền vững. Quỹ có tổng kinh phí 735 triệu Bảng từ Chính phủ Anh và nguồn đóng góp đối ứng từ các nước đối tác đến năm 2021.

Chương trình bao gồm ba cấu phần: Nâng cao năng lực, Nghiên cứu và Chuyển giao. Tại Việt Nam, Hội đồng Anh hiện đang hợp tác với các tổ chức và cơ quan tài trợ của chính phủ Việt Nam để thực hiện cấu phần Nâng cao năng lực nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển chuyên môn cho cá nhân và tổ chức nghiên cứu trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Việt Nam như: 

  • Y tế và khoa học sự sống
  • Nông nghiệp
  • Môi trường và năng lượng
  • Thành phố tương lai
  • Công nghệ số, đổi mới và sáng tạo

Cách thức nộp hồ sơ

Thông báo kêu gọi nộp đề xuất cho Quỹ Newton được đăng tải tại trang Các cơ hội tài trợ toàn cầu (bằng tiếng Anh).

In this section