Current opportunities

Tất cả những thông báo mời nộp hồ sơ hoặc các sự kiện thuộc Chương trình Newton Việt Nam và những cơ hội khác của chương trình khoa học và sáng tạo của Hội đồng Anh được đăng tại đây. 

Tất cả những cơ hội khác trong chương trình Newton của Hội đồng Anh toàn cầu được liệt kê tại trang này.

Nộp hồ sơ cho Chương trình Kết nối tổ chức nghiên cứu

 • Giá trị khoản hỗ trợ: £50,000 - £150,000
 • Các lĩnh vực ưu tiên cho Việt Nam: (1) Thành phố tương lai, (2) Công nghệ số, Đổi mới và Sáng tạo, và (3) Nông nghiệp
 • Yêu cầu về ODA: Các hồ sơ phải đáp ứng tiêu chí liên quan đến phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội của địa phương
 • Nộp hồ sơ trực tuyến tại đây trước 1600 (giờ Vương quốc Anh) ngày 8 tháng Sáu năm 2018

Hội thảo Phát triển hệ thống quan trắc siêu đô thị ven biển để ứng phó với đa tai biến trong lưu vực sông Hồng

 • Thời gian: 21–25 tháng Năm 2018
 • Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
 • Tìm hiểu thêm thông tin tại đây

Hội thảo Hệ vi lưu, Vật liệu nano và Chăm sóc y tế tại chỗ cho các nước đang phát triển

 • Thời gian: 27–29 tháng Sáu 2018
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng Tư 2018
 • Tiêu chí nộp hồ sơ có tại đây

Hội thảo Phân tích dữ liệu cho nghiên cứu về thành phố tương lai

 • Thời gian: 11–13 tháng Bảy 2018
 • Địa điểm: TP. Đà Nẵng, Việt Nam
 • Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng Tư 2018
 • Tiêu chí nộp hồ sơ có tại đây

Hội thảo Kết nối các thành phố thông minh - Xây dựng lộ trình tìm kiếm các giải pháp phân tích dữ liệu lớn để giải quyết các thách thức hiện nay của Đồng bằng sông Mê kông

 • Thời gian: 6–9 tháng Tám 2018
 • Địa điểm: TP. Cần Thơ, Việt Nam
 • Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng Tư 2018
 • Tiêu chí nộp hồ sơ tại đây.

Hội thảo Công nghệ Điện hoá Xanh và Vật liệu giải quyết các thách thức về Năng lượng và Môi trường

 • Thời gian hội thảo: 30 tháng Mười–2 tháng Mười Một năm 2018
 • Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
 • Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng Năm năm 2018
 • Tiêu chí nộp hồ sơ có tại đây.