Current opportunities

Tất cả những thông báo mời nộp hồ sơ thuộc Chương trình Newton Việt Nam và những cơ hội khác của chương trình khoa học và sáng tạo của Hội đồng Anh như FameLab được đăng tại đây. 

Hiện tại đang có thông báo mời nộp hồ sơ cho Chương trình Kết nối Môi trường nghiên cứu. Hạn nộp hồ sơ: 16.00 (giờ Vương quốc Anh) ngày 21 tháng Bảy 2017. Xem thông tin chi tiết tại đây

Tất cả những cơ hội khác trong chương trình Newton của Hội đồng Anh toàn cầu được liệt kê tại trang này.