Knowledge centre

Chào mừng đến với Trung tâm kiến thức, nơi bạn có thể tìm thấy các báo cáo, nghiên cứu, video và blog về Khoa học và Sáng tạo.

Tìm hiểu những tác động của hoạt động hợp tác về khoa học, nghiên cứu và sáng tạo giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, và khám phá bức tranh toàn cảnh về khoa học của Vương quốc Anh.