Institutional Links image

Chương trình Kết nối các tổ chức nghiên cứu khoa học (Newton Institutional Links) thuộc Dự án Quỹ Newton - dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển của Vương quốc Anh.

Chương trình Kết nối các tổ chức nghiên cứu khoa học cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án phát triển nghiên cứu và hợp tác đổi mới sáng tạo giữa Vương quốc Anh và các nước đối tác, trong đó có Việt Nam. Các công trình nghiên cứu do Quỹ hỗ trợ giải quyết các nhu cầu và thách thức về phát triển của địa phương như điều kiện khí hậu khắc nghiệt, khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, an ninh lương thực và năng lượng.

Nguồn hỗ trợ tài chính này chủ yếu nhằm cung cấp nguồn kinh phí hỗ trợ ban đầu với mục đích:

  • khởi động và phát triển hợp tác giữa các nhóm, khoa, trường/ viện nghiên cứu tại Việt Nam với Vương quốc Anh 
  • hỗ trợ trao đổi nghiên cứu và chuyên môn
  • thiết lập các trung tâm nghiên cứu tại địa phương phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu của Việt Nam và Vương quốc Anh

Các hạng mục được hỗ trợ tài chính

Tổng giá trị nguồn hỗ trợ tài chính từ £30.000 đến £300.000 trong vòng hai năm và bao gồm các hạng mục sau: 

  • các chi phí liên quan đến nghiên cứu
  • trao đổi nghiên cứu viên, sinh viên, cán bộ doanh nghiệp (bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận) 
  • chi phí tổ chức họp, hội thảo và đào tạo
  • các hoạt động khác nhằm thiết lập và củng cố các quan hệ hợp tác

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

Để nhận được email thông báo về các thông báo nộp hồ sơ, vui lòng đăng ký nhận Bản tin của Euraxess UK trên website của Euraxess.

Liên hệ

Chúng tôi rất mong muốn nhận được những đề xuất hợp tác cho các hoạt động thuộc Chương trình Newton Việt Nam. Để trao đổi về hợp tác, xin vui lòng liên hệ tới:

Nguyễn Thu Giang
Quản lý Chương trình Giáo dục Đại học (Khoa học và Đổi mới Sáng tạo)
Hội đồng Anh
20 Thụy Khuê | Hà Nội | 10000 | Việt Nam
ĐT      +84 (0)24 3728 1920 máy lẻ 1926
ĐTTT +84 (0)24 3728 1926
F        +84 (0)24 3843 4962
E        giang.nguyen@britishcouncil.org.vn