Institutional Links image

Chương trình Kết nối các tổ chức nghiên cứu khoa học cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án phát triển nghiên cứu và hợp tác đổi mới sáng tạo giữa Vương quốc Anh và các nước đối tác, trong đó có Việt Nam. Hội đồng Anh hợp tác với các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu cùng triển khai Chương trình Kết nối các tổ chức nghiên cứu trên toàn cầu.  

Chúng tôi cũng thực hiện Chương trình Kết nối các tổ chức nghiên cứu trong khuôn khổ Quỹ Newton. Trong khuôn khổ quỹ, các dự án nghiên cứu hỗ trợ giải quyết các nhu cầu và thách thức về phát triển của địa phương như điều kiện khí hậu khắc nghiệt, khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, an ninh lương thực và năng lượng.

Các hạng mục được hỗ trợ tài chính

Tổng giá trị nguồn hỗ trợ tài chính từ £30.000 đến £300.000 trong vòng hai đến ba năm.

Nguồn hỗ trợ tài chính chi trả cho các hạng mục sau:

  • các chi phí liên quan đến nghiên cứu
  • trao đổi nghiên cứu viên, sinh viên, cán bộ doanh nghiệp (bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận) 
  • chi phí tổ chức họp, hội thảo và đào tạo
  • các hoạt động khác nhằm thiết lập và củng cố các quan hệ hợp tác

Nguồn hỗ trợ tài chính này có thể được sử dụng để:

  • khởi động và phát triển hợp tác giữa các nhóm, khoa, trường/ viện nghiên cứu tại Việt Nam với Vương quốc Anh 
  • hỗ trợ trao đổi nghiên cứu và chuyên môn
  • thiết lập các trung tâm nghiên cứu tại địa phương phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu của Việt Nam và Vương quốc Anh

Đối tượng nộp hồ sơ

Nguồn hỗ trợ tài chính dành cho các nghiên cứu cấp cao hoặc nghiên cứu viên chính, theo định nghĩa của Ủy ban châu Âu, tại Vương quốc Anh và các quốc gia đối tác.

Mỗi cơ hội nhận hỗ trợ tài chính sẽ nêu rõ các quốc gia mà các nghiên cứu viên đủ điều kiện để nộp hồ sơ.

Các đề xuất đa ngành bao gồm nghệ thuật, nhân văn và khoa học xã hội đều được hoan nghênh.

Cách thức nộp hồ sơ

Tim thông tin về các cơ hội nộp hồ sơ tại đây.