Science and Innovation image

Mục tiêu của chương trình Tiến sĩ Newton là hỗ trợ phát triển năng lực cho cá nhân và xây dựng mối liên kết bền vững, lâu dài giữa các trường đại học và viện nghiên cứu của Vương quốc Anh và quốc gia đối tác, thông qua học bổng tiến sĩ.

Tại Việt Nam, chương trình Tiến sĩ Newton có tên là Học bổng Tiến sĩ 911-Newton do Hội đồng Anh và Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo (VIED-MOET) phối hợp tài trợ.

HỌC BỔNG TIẾN SĨ

  • Tài trợ toàn bộ chương trình học tiến sĩ tại Vương quốc Anh cho nghiên cứu sinh tiến sĩ của Việt Nam.

THỰC TẬP TIẾN SĨ

  • Tài trợ cho nghiên cứu sinh tiến sĩ của Việt Nam học tại Vương quốc Anh trong một khoảng thời gian nhất định (tối đa 1 năm).

CƠ HỘI

Chương trình học bổng Tiến sĩ 911-Newton cấp học bổng tiến sĩ toàn phần cho nghiên cứu sinh Việt Nam tại một trường đại học của Vương quốc Anh trong khoảng thời gian 3 năm đến hết tháng 3/2019. Vui lòng xem hướng dẫn ứng tuyển trong phần download.

Các cơ hội khác được đăng tải trên trang cơ hội.