discussion
Thảo luận hợp tác nghiên cứu ©

British Council

THÔNG TIN CHUNG 

Chương trình Kết nối xây dựng Môi trường nghiên cứu (REL) được tài trợ bởi Quỹ Newton. Quỹ Newton xây dựng hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để hỗ trỡ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao năng lực về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo nhằm tới mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Mục tiêu của chương trình REL là hỗ trợ hợp tác quốc tế thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi tri thức và kinh nghiệm điển hình, phát triển và triển khai các hoạt động thí điểm trong các lĩnh vực liên quan đến mảng nâng cao năng lực của Quỹ Newton. Mối hợp tác này do các đơn vị nghiên cứu của Việt nam kết hợp với các tổ chức chuyên gia của Vương quốc Anh  (các tổ chức có lĩnh vực hoạt động giống nhau, các trường đại học, cao đẳng hoặc các tổ chức tương đương, … Hỗ trợ REL được xây dựng một cách linh hoạt đáp ứng lại nhu cầu của địa phương, cho phép các đơn vị nộp hồ sơ xây dựng hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến các lĩnh vực ưu tiên và nhu cầu phát triển của địa phương, và từ đó sử dụng nguồn tri thức chuyên môn của Vương quốc Anh.

Đọc thêm Hướng dẫn nộp hồ sơ bằng tiếng Anh tại đường link.

Hỗ trợ REL thuộc Chương trình Phát triển chuyên môn và găn kết cộng đồng (PDE) của Quỹ Newton, cung cấp bởi Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp thuộc Chính phủ Vương quốc Anh và do Hội đồng Anh triển khai.

  • Mức hỗ trợ: £50.000 - £140.000
  • Thời gian triển khai dự án: 12 tháng
  • Yêu cầu ODA: Tất cả các hồ sơ phải đáp ứng các tiêu chí liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Xem thêm trong Hướng dẫn nộp hồ sơ.

CÁC NƯỚC ĐỐI TÁC

  • Việt Nam

TIÊU CHÍ HỢP LỆ

  • Mỗi hồ sơ phải có 01 người nộp hồ sơ chính từ Việt Nam và 01 người nộp hồ sơ chính từ Vương quốc Anh
  • Tất cả những người nộp hồ sơ chính phải là những nhà nghiên cứu lâu năm (Leading Researchers hoặc Established Researchers) theo định nghĩa của Ủy ban châu Âu EC. Xem thêm bản định nghĩa bằng tiếng Anh tại đây.
  • Danh sách các trường và đơn vị nghiên cứu hợp lệ của Vương quôc Anh có trong đường link.
  • Các tiêu chí hợp lệ khác đều sẽ được áp dụng. Đọc kỹ Hướng dẫn nộp hồ sơ.

HẠN NỘP HỒ SƠ

16h00 (giờ Vương quốc Anh) ngày 21 tháng 07 năm 2017

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

  1. Tải xuống và đọc kỹ hướng dẫn nộp hồ sơ tại đường link.
  2. Hoàn thành hồ sơ trực tuyến. Tham khảo mẫu hồ sơ dưới định dạng file PDF để biết trước các câu hỏi có trong hồ sơ trực tuyến và không được dùng để nộp hồ sơ.

Nếu gặp vấn đề trong khi tải xuống Bản tài chính, hãy sử dụng trình duyệt khác (ví dụ: Google Chrome) hoặc email tới UK-REL@britishcouncil.org để nhận bản copy.

LIÊN HỆ

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc bình luận về Chương trình REL, vui lòng email tới UK-REL@britishcouncil.org.

hoặc

Nguyễn Thu Giang

Quản lý Chương trình Giáo dục Đại học (Khoa học và Đổi mới Sáng tạo)
Hội đồng Anh
20 Thụy Khuê | Hà Nội | 10000 | Việt Nam
ĐT +84 (0)4 3728 1920 máy lẻ 1926
ĐTTT +84 (0)4 3728 1926
F +84 (0)4 3843 4962
giang.nguyen@britishcouncil.org.vn