Chương trình Giáo dục STEM hỗ trợ cơ hội trao đổi kiến thức và hợp tác giữa Vương quốc Anh và quốc gia đối tác về các phương pháp giáo dục STEM, từ đó tăng cường năng lực trong lĩnh vực giáo dục, một lĩnh vực trọng yếu cho sự phát triển kinh tế, xã hội.

Chương trình sẽ:

Hỗ trợ đối thoại và trao đổi kiến thức giữa Vương quốc Anh và quốc gia đối tác về các phương pháp giáo dục STEM nhằm cải tiến giáo trình STEM cho cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

  • Hỗ trợ phát triển các phương pháp sư phạm và nguồn học liệu mới và cải tiến, phù hợp với bối cảnh của quốc gia đối tác và nhu cầu phát triển, từ đó tăng cường năng lực dạy các môn học về STEM.
  • Hỗ trợ các trung tâm giáo dục STEM toàn diện tại quốc gia đối tác thông qua hợp tác với các chuyên gia của Vương quốc Anh.
  • Trang bị cho học sinh hiểu biết và nhận thức rõ hơn về giáo dục STEM trong bối cảnh quốc tế.

HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ HỘI

Các hoạt động trong Chương trình Giáo dục STEM sẽ được tổ chức theo từng quốc gia. Ví dụ về các loại hoạt động bao gồm xây dựng giáo trình và tư vấn về giáo trình STEM, hợp tác để phát triển nguồn học liệu STEM và thí điểm các phương pháp mới cho việc học STEM chính thức và không chính thức.

Các chuyên gia về giáo dục STEM của Vương quốc Anh sẽ tham gia phát triển/triển khai các hoạt động. Tất cả cơ hội sẽ được đăng tải trên trang này, và trang cơ hội Khoa học và Nghiên cứu của Hội đồng Anh.

 SỰ KIỆN GIÁO DỤC STEM

Từ ngày 22 đến 24/1/2016, Hội đồng Anh Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo STEM đầu tiên với 3 phiên thảo luận về giáo dục STEM:

  • Phiên thảo luận về giáo dục STEM cho các nhà hoạch định chính sách
  • Thảo luận bàn tròn về Vai trò của các tổ chức, cá nhân trong giáo dục STEM
  • Đào tạo về giáo dục STEM cho giáo viên

Diễn giả tại hội thảo là Ông Mark Windale từ Trung tâm Giáo dục Khoa học, Đại học Sheffield Halam, Vương quốc Anh đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện STEM tại Vương quốc Anh và khu vực Đông Nam Á.

Hội thảo đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ tất cả các cá nhân, tổ chức có liên quan bao gồm các cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các nhà nghiên cứu và nhà khoa học từ các trường đại học, doanh nghiệp và đặc biệt là gần 100 giáo viên khoa học từ 20 trường các tỉnh miền Bắc.

Xem các bài trình bày tại hội thảo trong phần download.