PDE

Chương trình Phát triển chuyên môn và kết nối cộng đồng sẽ hỗ trợ môi trường nghiên cứu và tối ưu hóa ảnh hưởng từ hoạt động nghiên cứu dựa trên nhu cầu và những ưu tiên phát triển của quốc gia đối tác.

Chương trình sẽ:

  • hỗ trợ phát triển kỹ năng của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý nghiên cứu và nhân viên hỗ trợ, nhằm trang bị cho họ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiếp cận các nguồn tài trợ, phố biến nghiên cứu của họ và chuyển nghiên cứu của họ thành lợi ích, và để làm việc trong môi trường chiến lược và mang tính quốc tế
  • hỗ trợ đối thoại và trao đổi kiến thức về quản trị nghiên cứu và xây dựng chính sách nghiên cứu chiến lược để đảm bảo môi trường nghiên cứu thuận lợi hơn tại quốc gia đối tác nhằm đạt được ảnh hưởng tối đa từ hoạt động nghiên cứu chất lượng cao
  • tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu thu hút sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của những cộng đồng nghèo nhất và cung cấp bằng chứng nghiên cứu mới nhất phục vụ cho việc đưa ra các quyết định chính sách.

HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ HỘI

Các hoạt động trong chương trình này có thể rơi vào ba hạng mục: đào tạo kỹ năng, hỗ trợ quản trị và quản lý nghiên cứu, và kết nối các nhà nghiên cứu với người sử dụng sản phẩm nghiên cứu. Các hoạt động cụ thể được thông báo theo từng quốc gia. Các chuyên gia của Vương quốc Anh sẽ tham gia khi có cơ hội. Tất cả cơ hội được thông báo trên trang này, và trang Cơ hội Khoa học và Nghiên cứu của Hội đồng Anh.

In this section