RLs image

Chương trình Kết nối các Nhà khoa học cung cấp hỗ trợ tài chính để tổ chức hội thảo và trao đổi nghiên cứu cho các nhà khoa học trẻ.

Chương trình được triển khai tại 19 nước, bắt đầu từ năm 2013, đã có hàng nghìn nhà khoa học được hưởng lợi từ chương trình. Nhiều hợp tác quốc tế, mạng lưới và dự án đã được hình thành trực tiếp ngay tại buổi hội thảo.

Hội đồng Anh triển khai Chương trình Kết nối các Nhà khoa học trong khuôn khổ của Quỹ Newton.

Đối tượng được nộp hồ sơ hỗ trợ trao đổi nghiên cứu

Nhà khoa học trẻ, được trao bằng tiến sỹ không quá 10 năm, có thể nộp hồ sơ. Khoản trợ cấp có thể được cấp trong thời gian nghỉ việc. Nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực mà bằng tiến sĩ không phải là yêu cầu cần thiết cho hoạt động nghiên cứu hoặc các nhà khoa học tuy chưa được trao bằng tiến sỹ nhưng có kinh nghiệm nghiên cứu tương đương như tiến sỹ cũng hợp lệ để nộp hồ sơ.

Nguồn hỗ trợ được cấp cho các nhà khoa học tại các quốc gia khác nhau. Các cơ hội tài trợ nêu rõ các quốc gia mà các nhà khoa học đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Đối tượng được nộp hồ sơ hỗ trợ tổ chức hội thảo

Nguồn hỗ trợ được cấp cho các nhà khoa học tại các quốc gia khác nhau. Các cơ hội tài trợ nêu rõ các quốc gia mà các nhà khoa học đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Nghiên cứu viên Cấp cao hoặc nghiên cứu viên chính

Nghiên cứu viên Cấp cao hoặc nghiên cứu viên chính có thể ứng tuyển làm điều phối viên cho hội thảo và đề xuất chủ đề cho hội thảo. Đây phải là hồ sơ hợp tác với sự tham gia của một điều phối viên tại một trường của Vương quốc Anh và một điều phối viên tại một trường của Việt Nam. Người nộp hồ sơ có thể mang bất kỳ quốc tịch nào.

Hỗ trợ tài chính này dành cho các nhà nghiên cứu cấp cao và nghiên cứu chính, theo định nghĩa của Ủy ban châu Âu.

Nhà khoa học trẻ

Nhà khoa học trẻ, cư trú tại Vương quốc Anh hoặc Việt Nam, có thể nộp đơn đăng ký tham gia hội thảo. Khoản trợ cấp có thể được cấp trong thời gian nghỉ việc. Người nộp hồ sơ có thể mang bất kỳ quốc tịch nào. Nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực mà bằng tiến sĩ không phải là yêu cầu cần thiết cho hoạt động nghiên cứu hoặc các nhà khoa học tuy chưa được trao bằng tiến sỹ nhưng có kinh nghiệm nghiên cứu tương đương như tiến sỹ cũng hợp lệ để nộp hồ sơ.

Cách thức nộp hồ sơ

Thông tin về các đợt kêu gọi hồ sơ cho chương trình Kết nối nhà khoa học có tại trang Các cơ hội toàn cầu.