Chương trình Kết nối các Nhà khoa học tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ đến từ Việt Nam và Vương quốc Anh xây dựng các liên kết quốc tế thông qua hai hoạt động là hội thảo và trao đổi nghiên cứu.

Chương trình được triển khai tại 19 nước, bắt đầu từ năm 2013, đã có hàng nghìn nhà khoa học được hưởng lợi từ chương trình. Nhiều hợp tác quốc tế, mạng lưới và dự án đã được hình thành trực tiếp ngay tại buổi hội thảo.

Chương trình Kết nối các Nhà khoa học (Newton Researcher Links) hiện đang được triển khai tại Việt Nam trong khuôn khổ của Chương trình Newton Việt Nam nhằm thúc đẩy trao đổi kiến thức, phát triển kỹ năng và sự nghiệp, là các lĩnh vực quan trọng cho việc phát triển bền vững.

Chương trình Newton Việt Nam thuộc Dự án Quỹ Newton toàn cầu tạo nên một phần của chương trình đối tác phát triển của Vương quốc Anh, với mục đích phát triển hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tạo ra sự tăng trưởng về mặt kinh tế và phúc lợi xã hội cho các nước đang phát triển.

Hội thảo Kết nối các Nhà Khoa học 

Hội thảo Kết nối các Nhà Khoa học quy tụ các nhà khoa học trẻ đến từ Vương quốc Anh và Việt Nam tạo cơ hội xây dựng liên kết quốc tế nhằm nâng cao chất của các công trình nghiên cứu và mở ra cánh cửa cho các hợp tác quốc tế mới. Xem thêm thông tin về hội thảo đã diễn ra tại đây.

Năm 2015, Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh kết hợp Đại học Greenwich, Vương quốc Anh đã nộp hồ sơ thành công xin hỗ trợ tài chính tổ chức hội thảo về "Translational Skin Biology", sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11 tháng Một năm 2017. Chương trình chi tiết sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Hỗ trợ Trao đổi nghiên cứu các nhà khoa học

Hỗ trợ trao đổi nghiên cứu cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhà khoa học trẻ tại Việt Nam thực hiện các nghiên cứu quốc tế tại Vương quốc Anh, củng cố liên kết cho các hợp tác tương lai, xây dựng năng lực nghiên cứu và tăng cường cơ hội phát triển sự nghiệp cho các nhà nghiên cứu. Xem danh sách các đề tài nghiên cứu đã nhận được hỗ trợ trao đổi nghiên cứu các nhà khoa học trẻ dưới đây.

Đối tượng được nộp hồ sơ

Hỗ trợ tổ chức hội thảo
Các trưởng nhóm nghiên cứu có thể nộp hồ sơ với vai trò là điều phối viên, đề xuất chủ đề của hội thảo bằng cách hoàn thành hồ sơ trực tuyến. Đây phải là hồ sơ hợp tác với sự tham gia của một điều phối viên tại một trường của Vương quốc Anh và một điều phối viên tại một trường của Việt Nam. Người nộp hồ sơ có thể mang bất kỳ quốc tịch nào nhưng phải cư trú tại Việt Nam hoặc Vương quốc Anh. Tham khảo thêm định nghĩa về "Trưởng nhóm nghiên cứu" tại tài liệu của Ủy ban châu Âu.

Đối tượng tham gia hội thảo phải là các nhà khoa học trẻ (như định nghĩa ở phần dưới đây) và phải cư trú tại Vương quốc Anh hoặc Việt Nam.

Hỗ trợ trao đổi nghiên cứu
Hỗ trợ trao đổi nghiên cứu dành cho các nhà khoa học trẻ cư trú tại Việt Nam và Vương quốc Anh. 

Thế nào là Nhà khoa học trẻ?
Thuật ngữ "Nhà khoa học trẻ" dành cho những nhà khoa học đang bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của mình. Chúng tôi mong muốn các nhà khoa học trẻ - những nhà khoa hoc được trao bằng tiến sỹ không quá 10 năm trước khi nộp hồ sơ xin hỗ trợ trao đổi nghiên cứu hoặc đăng ký tham gia vào hội thảo. Số tiền hỗ trợ sẽ dựa trên quá trình công tác của người nộp hồ sơ và từng trường hợp cụ thể. Những nhà khoa học muốn nộp hồ sơ tuy chưa có bằng tiến sỹ nhưng có kinh nghiệm nghiên cứu tương đương như tiến sỹ hoặc làm việc trong lĩnh vực mà bằng cấp tiến sỹ không phải là yêu cầu cần thiết cho công tác nghiên cứu cũng được xem xét hồ sơ.

Cơ hội 

Các thông báo nộp hồ sơ cho các chương trình do Hội đồng Anh quản lý luôn được cập nhật trong Bản tin Euraxess UK. Đăng ký nhận Bản tin tại đây.

Hiện tại đang có thông báo nộp đơn cho Chương trình Trao đổi nghiên cứu cho các nhà khoa học trẻ. Hạn nộp hồ sơ: 16h00 (giờ Vương quốc Anh), ngày 19 tháng Chín năm 2016.

Liên hệ

Chúng tôi rất mong muốn nhận được những đề xuất hợp tác cho các hoạt động thuộc Chương trình Newton Việt Nam. Để trao đổi về hợp tác, xin vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thu Giang
Quản lý Chương trình Giáo dục Đại học (Khoa học và Đổi mới Sáng tạo)
Hội đồng Anh
20 Thụy Khuê | Hà Nội | 10000 | Việt Nam
ĐT     +84 (0)4 3728 1920 máy lẻ 1926
ĐTTT +84 (0)4 3728 1926
F        +84 (0)4 3843 4962
E giang.nguyen@britishcouncil.org.vn

Các đề tài nghiên cứu đã nhận được hỗ trợ nghiên cứu: Năm 2013

(Tên đề tài bằng tiếng Anh được giữ nguyên)

Lĩnh vực Công nghệ Sinh học

 1. Developing and improving fish cellular immunological assays to enhance vaccine development across species
 2. Development of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) based assays for the detection of phytoplasmas associated with cassava witches’ broom disease in Vietnam
 3. Development of microbial vaccine delivery vectors
 4. Discovery of novel antimicrobial proteins as alternative therapy for treatment of bacterial pathogens in Vietnam
 5. First steps to the development of a shrimp cell line
 6. Gain a better understanding of fish immunology by developing assays to measure responses to disease and vaccination which will significantly impact vaccine development for Scottish and Vietnamese aquaculture industry and global production
 7. In vitro expression of HDAg from Hepatitis Delta virus (HDV) in engineered yeast
 8. Incorporation of nanoliposome particles with the potential anticancer compound 1-(5,7-dimetoxy-2,2-dimetyl-2H-cromen-8-yl)-but-2-en-1-on isolated from Vietnamese medicinal plant  to enhance its bioactivities
 9. Optimisation of culture media and evaluation of the yield of recombinant human GM-CSF produced in both fermented and respiratory Saccharomyces cerevisiae
 10. Study on the β-lactam antibiotic resistance of Methicillin-resistance Staphylococcus aureus (MRSA) by computational chemistry methods
 11. The application of microvesicles and artificial liposomes for DNA and protein delivery
 12. The discovery and development of antigens and adjuvants for conjugate vaccine
 13. Vaccine formulation optimisation through systematic selection of antigen and adjuvant

 Lĩnh vực Viễn thông

 1. Cattle location and activity tracking for welfare optimisation
 2. Design of wireless body area networks (WBAN) and energy analysis for cryptographic algorithms in WBAN
 3. Efficiency maximum power point tracking circuit for harvesting solar energy under various sunlight intensities for battery chargers
 4. Energy and spectral efficient MIMO and relaying techniques for high data rate communication systems
 5. Evaluation of properties of dielectric material in millimetre wavebands and Microwave Engineering: Waveguide and Its Applications, Antenna Design
 6. Green heterogeneous wireless networks using a cognitive cooperation paradigm
 7. Noncoherent MIMO relaying in wireless communication networks
 8. Non-Coherent spatial modulation for high-rate data wireless transmission systems
 9. Overlaid cellular network with small cells and massive MIMO: performance analysis and optimization
 10. Performance optimization for dual-band optical OFDM signal transmission using REAM

Các đề tài nghiên cứu đã nhận được hỗ trợ nghiên cứu: Năm 2014

(Tên đề tài bằng tiếng Anh được giữ nguyên)

Lĩnh vực Công nghệ Sinh học

 1. A novel anti-biofilm agent from the Vietnamese mangosteen tree
 2. Construction of a P450-based recombinant E. coli whole-cell biocatalyst for the production of new sesquiterpene derivatives
 3. Metabolomics analysis of plants; Use of correlation networks for the study of phytopharmaceuticals biosynthesis; Approach for discovery and yield improvement of high value compounds from medicinal plants

Lĩnh vực Kỹ thuật Hóa học

 1. Energy from waste
 2. Nanostructure manganese oxide for waste water treatment and energy storage systems
 3. Study on the synthesis and characterization of hydrotalcite catalysts for the decarboxylation of waste oil-contained feedstocks for green hydrocarbons in the application of bio-solven and green fuels