RLs image

Chương trình Kết nối các Nhà khoa học tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ đến từ Việt Nam và Vương quốc Anh xây dựng các liên kết quốc tế thông qua hai hoạt động là hội thảo và trao đổi nghiên cứu.

Chương trình được triển khai tại 19 nước, bắt đầu từ năm 2013, đã có hàng nghìn nhà khoa học được hưởng lợi từ chương trình. Nhiều hợp tác quốc tế, mạng lưới và dự án đã được hình thành trực tiếp ngay tại buổi hội thảo.

Chương trình Kết nối các Nhà khoa học (Newton Researcher Links) hiện đang được triển khai tại Việt Nam trong khuôn khổ của Chương trình Newton Việt Nam nhằm thúc đẩy trao đổi kiến thức, phát triển kỹ năng và sự nghiệp, là các lĩnh vực quan trọng cho việc phát triển bền vững.

Chương trình Newton Việt Nam thuộc Dự án Quỹ Newton toàn cầu tạo nên một phần của chương trình đối tác phát triển của Vương quốc Anh, với mục đích phát triển hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tạo ra sự tăng trưởng về mặt kinh tế và phúc lợi xã hội cho các nước đang phát triển.

Hội thảo Kết nối các Nhà Khoa học 

Hội thảo Kết nối các Nhà Khoa học quy tụ các nhà khoa học trẻ đến từ Vương quốc Anh và Việt Nam tạo cơ hội xây dựng liên kết quốc tế nhằm nâng cao chất của các công trình nghiên cứu và mở ra cánh cửa cho các hợp tác quốc tế mới. 

Hỗ trợ Trao đổi nghiên cứu các nhà khoa học

Hỗ trợ trao đổi nghiên cứu cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhà khoa học trẻ tại Việt Nam thực hiện các nghiên cứu quốc tế tại Vương quốc Anh, củng cố liên kết cho các hợp tác tương lai, xây dựng năng lực nghiên cứu và tăng cường cơ hội phát triển sự nghiệp cho các nhà nghiên cứu. Xem danh sách các đề tài nghiên cứu đã nhận được hỗ trợ trao đổi nghiên cứu các nhà khoa học trẻ tại đây.

Đối tượng được nộp hồ sơ

Hỗ trợ tổ chức hội thảo
Các trưởng nhóm nghiên cứu có thể nộp hồ sơ với vai trò là điều phối viên, đề xuất chủ đề của hội thảo bằng cách hoàn thành hồ sơ trực tuyến. Đây phải là hồ sơ hợp tác với sự tham gia của một điều phối viên tại một trường của Vương quốc Anh và một điều phối viên tại một trường của Việt Nam. Người nộp hồ sơ có thể mang bất kỳ quốc tịch nào nhưng phải cư trú tại Việt Nam hoặc Vương quốc Anh. Tham khảo thêm định nghĩa về "Trưởng nhóm nghiên cứu" tại tài liệu của Ủy ban châu Âu.

Đối tượng tham gia hội thảo phải là các nhà khoa học trẻ (như định nghĩa ở phần dưới đây) và phải cư trú tại Vương quốc Anh hoặc Việt Nam.

Hỗ trợ trao đổi nghiên cứu
Hỗ trợ trao đổi nghiên cứu dành cho các nhà khoa học trẻ cư trú tại Việt Nam và Vương quốc Anh. 

Thế nào là Nhà khoa học trẻ?
Thuật ngữ "Nhà khoa học trẻ" dành cho những nhà khoa học đang bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của mình. Chúng tôi mong muốn các nhà khoa học trẻ - những nhà khoa hoc được trao bằng tiến sỹ không quá 10 năm trước khi nộp hồ sơ xin hỗ trợ trao đổi nghiên cứu hoặc đăng ký tham gia vào hội thảo. Số tiền hỗ trợ sẽ dựa trên quá trình công tác của người nộp hồ sơ và từng trường hợp cụ thể. Những nhà khoa học muốn nộp hồ sơ tuy chưa có bằng tiến sỹ nhưng có kinh nghiệm nghiên cứu tương đương như tiến sỹ hoặc làm việc trong lĩnh vực mà bằng cấp tiến sỹ không phải là yêu cầu cần thiết cho công tác nghiên cứu cũng được xem xét hồ sơ.

Cơ hội 

Các thông báo nộp hồ sơ cho các chương trình do Hội đồng Anh quản lý luôn được cập nhật trong Bản tin Euraxess UK. Đăng ký nhận Bản tin tại đây.

Liên hệ

Chúng tôi rất mong muốn nhận được những đề xuất hợp tác cho các hoạt động thuộc Chương trình Newton Việt Nam. Để trao đổi về hợp tác, xin vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thu Giang
Quản lý Chương trình Giáo dục Đại học (Khoa học và Đổi mới Sáng tạo)
Hội đồng Anh
20 Thụy Khuê | Hà Nội | 10000 | Việt Nam
ĐT     +84 (0)24 3728 1920 máy lẻ 1926
ĐTTT +84 (0)24 3728 1926
F        +84 (02)4 3843 4962
E giang.nguyen@britishcouncil.org.vn