Grant awarded image

Kể từ khi Chương trình Newton Việt Nam được khởi động năm 2014, Hội đồng Anh với vai trò là đơn vị triển khai trực tiếp đã mở 15 thông báo nộp hồ sơ, nhận được 221 hồ sơ và tài trợ cho 55 cá nhân và dự án.

Danh sách các dự án và cá nhân được nhận tài trợ có tại phần Tải xuống dưới đây.