Trích đoạn phim Đến hẹn lại lên (1974), Đạo diễn Trần Vũ  ©

Viện Phim Việt Nam 

Hà Nội, Việt Nam
15 –18 Tháng Một, 2019

Dù thường không được chính thức nhìn nhận như một di sản văn hóa phi vật thể nhưng phim, video và các dạng thức hình ảnh động khác đóng vai trò như một phương tiện quan trọng của cuộc sống thường ngày, đóng góp vào các nỗ lực của chúng ta trong việc ghi lại và diễn giải lịch sử - của cộng đồng cũng như của cá nhân. Việc bảo tồn và lan tỏa các tư liệu lịch sử này phụ thuộc nhiều vào các quy trình lưu trữ, phục chế và quảng bá phim và video. Những năm gần đây, ngày càng có nhiều các hoạt động và đầu tư cho các công việc này: cũng như các quốc gia khác trong khu vực và quốc tế, một mối quan tâm mới cho lịch sử điện ảnh địa phương đã xuất hiện ở Việt Nam. Với nhiều người, phim như một cỗ máy thời gian, đưa đến cơ hội để nhìn lại các ký ức và quá khứ tái hiện trên màn ảnh rộng, qua đó có một cái nhìn thú vị vào tương lai.

Đóng góp vào mục tiêu chung của dự án Di sản Kết nối, chuỗi hoạt động ‘Điện ảnh như một Di sản Văn hóa’ bao gồm một hội thảo, các workshop chuyên môn và các sự kiện dành cho công chúng. Chương trình hướng đến các mục tiêu sau:

  • quảng bá giá trị văn hóa và xã hội của lưu trữ phim và các tư liệu lưu trữ 
  • tạo điều kiện cho các đối thoại mới giữa các tổ chức khác nhau (các cơ quan và tổ chức nhà nước, các tổ chức độc lập, nhà làm phim, công chúng, chuyên gia và người thực hành trong các lĩnh vực nghệ thuật khác)
  • chia sẻ kinh nghiệm về các cách thức làm việc với lưu trữ phim, qua các góc nhìn sáng tạo cũng như quản lý.

Chuỗi các hoạt động do Hội đồng Anh tại Việt Nam phối hợp cùng Viện Phim Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của các cá nhân thực hành về phim đến từ Việt Nam và Vương quốc Anh; kèm theo các buổi chiếu phim dành cho công chúng vào các buổi tối. 

Thành phần tham dự: 

  • lãnh đạo và những người ra quyết định trong lĩnh vực điện ảnh 
  • cá nhân thực hành, bao gồm các giám tuyển, lưu trữ viên, và quản lý từ các đơn vị nhà nước 
  • cá nhân thực hành từ các hãng phim tư nhân
  • chuyên gia Anh trong lĩnh vực điện ảnh (làm việc độc lập hoặc đến từ các tổ chức về phim)
  • cá nhân thực hành nghệ thuật trong các lĩnh vực khác.

Về Dự án Di sản Kết nối 

In this section