Nghiên cứu và trưng bày lịch sử truyền miệng của sân khấu cải lương: Các nhà nghiên cứu sẽ được mời nộp hồ sơ để được mời thực hiện nghiên cứu. Nhà nghiên cứu được mời sẽ gặp gỡ với những nghệ sỹ và những người thực hành trong cộng đồng cải lương để phỏng vấn về lịch sử của loại hình nghệ thuật này. Sau đó chúng tôi sẽ hợp tác với một giám tuyển (cũng được lựa chọn thông qua mời nộp hồ sơ) để tổ chức một buổi triển lãm đa phương tiện tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm giới thiệu lịch sử truyền miệng của cải lương tới khán giả.

Truyền dạy Cải lương: Những nghệ sĩ và diễn viên có thâm niên về sân khấu cải lương, cũng như các tổ chức văn hóa nghệ thuật có liên quan đến loại hình nghệ thuật này sẽ được mời nộp hồ sơ tham gia chương trình nhằm thực hiện chương trình truyền dạy cải lương cho trẻ em và thanh thiếu niên. Mục tiêu của chương trình là thúc đẩy sự tham gia với cải lương từ cấp cơ sở. 

Diễn viên cải lương nhà hát Trần Hữu Trang  ©

Cao Trung Vinh