Cô Đạt Thị Nam dệt hoa văn truyền thống trên khung dệt dài, dự án Bảo tồn nghề dệt truyền thống Chăm ở làng Mỹ Nghiệp, tỉnh Ninh Thuận, tháng Ba 2022 ©

Hội đồng Anh

Dưới đây là những câu chuyện những thành viên cộng đồng, những cá nhân, tổ chức tham gia dự án chia sẻ về những thay đổi trong đời sống cũng như sự khác biệt trong cộng đồng sau khi các hoạt động của Di sản Kết nối được triển khai tại địa phương. 

Truyền dạy nghề dệt hoa văn truyền thống Chăm tại làng Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phươc, tỉnh Ninh Thuận  
Dân làng Mơ H’ra, xã Kông Lowng Khowng, huyện K'bang, tỉnh Gia Lai tạc tượng và dệt vải