Truyền dạy âm nhạc: Với hỗ trợ tổ chức từ Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) và Trung tâm Văn hóa Chăm, các lớp truyền dạy âm nhạc truyền thống Chăm (trống ginăng và paranưng) diễn ra tại làng Bỉnh Nghĩa và Bàu Trúc. Khai giảng trung tuần tháng Mười 2018, các lớp diễn ra mỗi cuối tuần, dành cho 15 học viên ở lứa tuổi học sinh và do các nghệ nhân Chăm trực tiếp hướng dẫn (các nghệ nhân Lai Lầu và Sầm Văn Tánh cho lớp Bỉnh Nghĩa, và các nghệ nhân Phú Bình Đồn và Dương Tấn Tự cho lớp Bàu Trúc). Để đánh dấu giai đoạn đầu của khóa học, các học viên biểu diễn trong một sự kiện tại Trung tâm Văn hóa Chăm vào tháng Một 2019; trong năm 2019–2020, các lớp tiếp tục được triển khai tại hai làng với các bài học nâng cao.  

Câu lạc bộ làm phim: Chuỗi workshop làm phim dành cho trẻ em tại làng Bỉnh Nghĩa do VICAS và nhóm các nhà làm phim độc lập thực hiện. Sau khi làm quen với các kỹ thuật làm phim cơ bản, các học viên ghi lại những hoạt động tương tác của cộng đồng với di sản âm nhạc của họ trong cuộc sống hàng ngày. Các tư liệu này sau đó dựng thành năm phim ngắn, là những cái nhìn sống động và chi tiết về đời sống của âm nhạc Chăm trong bối cảnh hàng ngày.

Con đường Di sản: Một sáng kiến do Viện Nghiên cứu và Phát triển các ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI) triển khai. Hoạt động này cung cấp các kỹ năng mềm cũng như các phương tiện và cơ sở vật chất cơ bản tại làng Bàu Trúc, hướng đến việc thiết lập và phát triển các tiềm năng du lịch bền vững tại địa phương (một địa điểm được biết đến với các sản phẩm gốm và lụa độc đáo), qua đó giúp cải thiện sinh kế của người dân địa phương. 

Đối thoại cộng đồng/chính sách: Diễn ra vào tháng Một 2019 tại Trung tâm Văn hóa Chăm (Phan Rang), hoạt động này tổng kết chuỗi chương trình nhắc đến ở trên, qua đó đưa đến những đối thoại trực tiếp giữa thành viên cộng đồng Chăm với các đại diện từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương, nhằm thúc đẩy sự hỗ trợ dành các hoạt động liên quan đến di sản trong cộng đồng. Bên cạnh các tọa đàm là phần biểu diễn của chính các học sinh tham gia lớp truyền dạy âm nhạc Chăm tại làng Bỉnh Nghĩa và Bàu Trúc, cũng như trình chiếu các bộ phim được hoàn thành trong khóa học làm phim cho trẻ em tại làng Bỉnh Nghĩa.

Nghệ nhân Lai Lầu, Làng Bỉnh Nghĩa, Ninh Thuận  ©

Lê Xuân Phong

Lớp truyền dạy nhạc Chăm tại làng Bàu Trúc
Lớp truyền dạy nhạc Chăm tại làng Bàu Trúc  ©

Cao Trung Vinh

Câu lạc bộ làm phim tại làng Bỉnh Nghĩa
Câu lạc bộ làm phim tại làng Bỉnh Nghĩa  ©

Nguyễn Quang Phương

Buổi biểu diễn của các học viên lớp truyền dạy nhạc Chăm  ©

Nguyễn Minh Đức