©

Hội đồng Anh

Báo cáo 'Hướng tới môi trường giáo dục quốc tế cạnh tranh hơn tại Việt Nam' do Hội đồng Anh và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội phối hợp xây dựng nhằm hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thực hiện nghiên cứu so sánh về độ mở của thị trường TNE tại Việt Nam. Báo cáo phản ánh cam kết chung của Hội đồng Anh trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác Vương quốc Anh - Việt Nam và nâng cao chất lượng giáo dục của Việt Nam.

Sự hợp tác này nằm trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ Chính phủ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam về hợp tác giáo dục ký vào tháng 10 năm 2019. Biên bản ghi nhớ này đặt nền tảng cho quan hệ đối tác trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước. Các lĩnh vực được đề cập trong BIên bản gồm giáo dục đại học, trường học quốc tế, giáo dục mầm non, đào tạo tiếng Anh và công nghệ giáo dục. Vương quốc Anh và Việt Nam cũng đã ký Biên bản ghi nhớ riêng về hợp tác giáo dục và đào tạo nghề vào tháng 4 năm 2022.

Báo cáo 'Hướng tới môi trường giáo dục quốc tế cạnh tranh hơn tại Việt Nam' là kết quả của Kế hoạch hoạt động được thống nhất giữa Hội đồng Anh và Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như là một phần của Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Anh và Việt Nam về hợp tác giáo dục. Trong báo cáo này, chúng tôi nghiên cứu bối cảnh thị trường TNE ở Việt Nam, so sánh với các quốc gia được chọn và phân tích những cơ hội, thách thức trong tương lai. Giáo dục xuyên quốc gia dần trở thành một trong các động lực chính trong việc cải cách giáo dục và quốc tế hóa ở Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế và xã hội của Việt Nam tiếp tục phát triển, nhu cầu về giáo dục quốc tế chất lượng cao cũng tăng theo. Báo cáo khẳng định tiềm năng tăng cường độ mở trong thị trường TNE và những đóng góp có giá trị mà Vương quốc Anh có thể thực hiện thông qua quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.