Bài báo cáo đề cập đến đề tài giáo dục xuyên quốc gia (TNE) từ góc nhìn của các nước đang thực hiện chương trình. Mục tiêu chính của báo cáo là đưa ra những kết quả thiết thực về ảnh hưởng của chương trình giáo dục xuyên quốc gia tại địa phương, và tập trung vào bốn nhóm ảnh hưởng chính – chuyên môn, văn hóa/xã hội, kinh tế và kỹ năng. Việt Nam là một trong những quốc gia tham gia vào chương trình nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu và hàm ý đưa ra trong bản báo cáo sẽ có giá trị hỗ trợ cho các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách giáo dục đại học ở những quốc gia đang thực hiện chương trình nắm rõ hơn về thực tiễn và hiểu tổng thể hơn về giáo dục xuyên quốc gia cũng như tác động của hình thức giáo dục này.

Bài báo cáo được thực hiện qua sự hợp tác của Hội đồng Anh và Cơ quan giáo dục Đức, cùng với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục Úc, và được giới thiệu lần đầu tại Hội nghị giáo dục toàn cầu Going Global 2014 của Hội đồng Anh.

Chương trình nghiên cứu đã lấy ý kiến từ 8 nhóm đối tượng có liên quan đến giáo dục xuyên quốc gia trên 10 quốc gia trong đó có Việt Nam.

Bài báo cáo hiện chỉ có bản tiếng Anh.