©

 

Hệ thống thu thập dữ liệu cho các chương trình giáo dục xuyên quốc gia: nhận thức, phân tích và kế hoạch hành động

Các chương trình giáo dục xuyên quốc gia (TNE) đã và đang tăng theo cấp số nhân trong những năm gần đây. Đây là sự gia tăng cả về số lượng chương trình mới lẫn hình thức hợp tác và giảng dạy mới. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và quản lý những chương trình này không theo kịp với tốc độ thay đổi, đặc biệt trong vấn đề thu thập dữ liệu về các chương trình giáo dục xuyên quốc gia của các nước thực hiện chương trình, trong đó có Việt Nam.

Để giải quyết vấn đề này, Hội đồng Anh và Cơ quan giáo dục Đức đã cùng thực hiện dự án nghiên cứu về những tồn tại và đặc tính của hệ thống thu thập dữ liệu ở những quốc gia thực hiện chương trình, và khả năng truy xuất dữ liệu thiết thực về các chương trình TNE và việc tuyển sinh. Bài báo cáo có ba mục tiêu chính:

  • Tăng cường nhận thức về việc thiếu thông tin và dữ liệu TNE – một lĩnh vực vừa phát triển vừa thay đổi nhanh chóng
  • Đưa ra một cái nhìn tổng quan ở 10 quốc gia đang thực hiện chương trình, và ba quốc gia có chương trình TNE ở nước ngoài - tất cả đều ở những giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển và xử lý hệ thống thu thập dữ liệu TNE để đưa ra những kinh nghiệm hay, cũng như những vấn đề và thử thách.
  • Ủng hộ cam kết và kế hoạch hành động của các quốc gia năng động về TNE - ở cả vai trò thực hiện TNE trong nước và ở nước ngoài – để tiến tới những định nghĩa chung về các hình thức và chương trình TNE, và để thông qua một phương pháp hệ thống đối với việc thu thập thông tin TNE.

Hội đồng Anh cùng hợp tác với Cơ quan giáo dục Đức đã thực hiện cho dự án nghiên cứu này, và cùng đồng tài trợ với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức.

Bài báo cáo hiện chỉ có bản tiếng Anh.