Dự án Hỗ trợ Hợp tác đối tác Vương quốc Anh-Việt Nam, một phần của chương trình Hợp tác Đối tác Toàn cầu, nhằm nâng cao chất lượng và thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học hỗ trợ xây dựng nâng cao năng lực, trao đổi tri thức và các hoạt động hợp tác giáo dục đại học giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Trong giai đoạn năm 2021–2024, chương trình Hợp tác Đối tác Toàn cầu đã tài trợ tám dự án giữa các trường đại học Vương quốc Anh và Việt Nam. Vào tháng Hai và tháng Ba năm 2024, các dự án sẽ tổ chức chuỗi hội thảo tổng kết nhằm trình bày về kết quả đầu ra, các đánh giá, phân tích và khuyến nghị cho nhà hoạch định chính sách và cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Vui lòng tham khảo danh sách sự kiện dưới đây và đăng ký tham dự các hoạt động phù hợp với bạn nhất.

(Tiếp tục cập nhật)

 

Hội thảo Nghiên cứu và chuyển giao tri thức tại Việt Nam: Thiết kế một khung đánh giá nghiên cứu xuất sắc

Hội thảo 'Nghiên cứu và chuyển giao tri thức tại Việt Nam: Thiết kế một khung đánh giá nghiên cứu xuất sắc' được tổ chức ngày 26–27 tháng Hai năm 2024 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội

Date
Thứ Hai 26 Tháng Hai 2024 - 14:00 tới Thứ Ba 27 Tháng Hai 2024 - 17:30
Địa điểm
Đại học Bách Khoa Hà Nội

Sự kiện tổng kết dự án: Nâng cao năng lực nữ lãnh đạo trong giáo dục đại học hướng tới thời đại chuyển đổi số và toàn cầu hóa

Sự kiện tổng kết dự án sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng Hai năm 204 để trình bày kết quả trong việc nâng cao năng lực nữ lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục đại học tại Việt Nam

Date
Thứ Tư 28 Tháng Hai 2024 -
15:00 tới 17:00
Địa điểm
Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội thảo Tăng cường khả năng chống chịu cho xã hội bằng công nghệ số: Nghiên cứu điển hình về nông nghiệp đô thị và chăm sóc sức khỏe

Hội thảo là sự kết hợp giữa hai dự án thuộc chương trình Hợp tác Đối tác Toàn cầu, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo giữa Vương quốc Anh, Việt Nam và Indonesia trong tương lai

Date
Thứ Ba 12 Tháng Ba 2024 -
13:00 tới 17:30
Địa điểm
Phòng Trường Sa 2, tầng 4, Tòa A, Trường Đại học Văn Lang Cơ sở chính