GGP Digital Transformation call
©

British Council

Hôi đồng Anh tại Việt Nam mời các trường đại học và các tổ chức Vương quốc Anh và Việt Nam xây dựng các dự án hợp tác, theo hình thức nhóm trường, cho chương trình Hợp tác đối tác Giáo dục đại học Vương quốc Anh-Việt Nam.

  • Ưu tiên của chương trình này là chuyển đổi số trong giáo dục đại học – phát triển kiến thức và kỹ năng số, hỗ trợ quản lý thay đổi và phát triển trung tâm chuyển đổi số
  • Quỹ hỗ trợ là 90,000 bảng Anh cho một dự án.
  • Các dự án sẽ được thực hiện từ tháng Mười Hai năm 2022 đến tháng Ba năm 2025.
  • Hạn nộp hồ sơ là 23:59 (GMT), ngày 31 tháng Mười năm 2022.

Vui lòng tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn và bộ hồ sơ phía cuối trang, và liên hệ ggp.vietnam@britishcouncil.org.vn nếu có thêm câu hỏi. 

Chương trình Hợp tác Đối tác giáo dục đại học Vương quốc Anh–Việt Nam là một phần của chương trình Hợp tác Đối tác toàn cầu. Mời xem thêm các cơ hội và hoạt động khác của chương trình Hợp tác Đối tác Toàn cầu trên thế giới.

Hãy cập nhật thông tin của chúng tôi trên TwitterFacebook, và đăng ký nhận bản tin để được cập nhật những thông tin mới nhất của chúng tôi.