Study UK Alumni Awards 2020-21
©

British Council

Tác động của dịch Covid-19 đến giáo dục đại học Việt Nam đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong trường đại học. Các chính sách quốc gia về chuyển đổi số cũng đã được định hình. Nhiều tiến triển tích cực và nhanh chóng đã diễn ra trong thời gian qua. Một số trường đại học đã tích cực tham gia vào quá trình này. Tuy nhiên, rất nhiều thử thách vẫn còn tồn tại ở cả cấp độ quốc gia và cấp trường, đặc biệt là những trường vừa mới tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Báo cáo đưa ra một bức tranh về bối cảnh hiện tại và tiềm năng của chuyển đổi số trong giáo dục đại học Việt Nam, và những dự án hợp tác với các trường đại học Vương quốc Anh để hỗ trợ chương trình chuyển đổi số.

Báo cáo cũng đưa ra các khuyến nghị và đề xuất hợp tác giữa các trường đại học Vương quốc Anh và Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện giới thiệu về báo cáo vào ngày 8 tháng Chín năm 2022, Phó Giáo sư Tiến Sĩ Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo hi vọng rằng những quan hệ hợp tác trong tương lai giữa các trường đại học Vương quốc Anh và Việt Nam từ kết quả báo cáo sẽ giúp các trường đại học Việt Nam xác định những vấn đề còn tồn tại; phát triển một lộ trình toàn diện cho chuyển đổi số, góp phần xây dựng văn hoá của tổ chức, đồng thời phát triển một chiến lược chuyển đổi số cho chính các trường đại học, từ đó nâng cao năng lực số hoá thành công. Vụ trưởng cũng nhấn mạnh điều này sẽ góp phần vào quá trình triển khai và đạt mục tiêu theo chiến lược chuyển đổi số của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, mang lại giá trị cho người học và đảm bảo sự đổi mới trong giáo dục đại học.

Nghe bản thu âm buổi giới thiệu báo cáo.