Các hoạt động và cơ hội hợp tác về Chương trình Hợp tác Đối tác Toàn cầu tại Việt Nam được tổ chức quanh năm. Hãy tham khảo thêm thông tin dưới đây và cùng tham gia.

In this section