©

Hội đồng Anh

Tiếp nối thành công giai đoạn một của dự án ‘Tăng cường hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam theo định hướng hội nhập quốc tế’ diễn ra trong năm 2023, Hội đồng Anh tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện giai đoạn hai của dự án. 

Chín chuyên gia, kiểm định viên và 16 đại biểu đến từ Cục Quản lý chất lượng, các Cơ sở giáo dục đại học tham gia dự án và các Trung tâm kiểm định chất lượng Viêt Nam đã tham gia khóa tập huấn về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học,  diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng Ba năm 2024 tại Hà Nội, do các chuyên gia của Tổ chức Bảo đảm chất lượng Vương quốc Anh (QAA) thực hiện. Chương trình tập huấn tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia QAA Vương quốc Anh, giúp nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học hướng tới xây dựng các hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Việt Nam dựa trên các bộ công cụ và hướng dẫn của Cơ quan bảo đảm chất lượng Châu Âu, Vương quốc Anh và của Tổ chức đảm bảo Chất lượng giáo dục các nước ASEAN. 

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại lễ khai mạc: ‘Tôi tin rằng, các chuỗi sự kiện mang tính tiếp nối, kết quả làm việc của giai đoạn này là tiền đề để làm việc cho các giai đoạn làm việc tiếp theo, với mục tiêu hướng tới một cách tiếp cận toàn diện và có hiệu quả cho hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng ở Việt Nam.’

Bên cạnh công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ kiểm định viên nòng cốt và đại biểu tham dự trong việc xây dựng hướng dẫn tiêu chuẩn chất lượng trong hai ngày 13 và 14 tháng Ba, chương trình ngày 15 tháng Ba hỗ trợ ba Cơ sở giáo dục đại học và ba Tổ chức kiểm định trong nước thí điểm tham gia dự án có đủ năng lực trong việc xây dựng báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở Giáo dục đào tạo (để ba Cơ sở giáo dục đại học có thể đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng của tổ chức QAA và ba tổ chức kiểm định Việt Nam có kiểm định viên tham gia đoàn đánh giá ngoài và các hoạt động kiểm định chất lượng của QAA).

Trong phần phát biểu bế mạc, PGS TS Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khẳng đinh: ‘Tôi luôn ghi nhận và hoan nghênh vai trò của Hội đồng Anh trong việc xúc tiến các hoạt động thúc đẩy hợp tác giáo dục đại học giữa hai quốc gia, tập trung vào ưu tiên về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Cục Quản lý chất lượng trong thời gian tới, đồng thời ghi nhận và hoan nghênh QAA là tổ chức chuyên môn của Vương quốc Anh có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động bảo đảm chất lượng của Vương quốc Anh và kiểm định quốc tế sẽ cùng hỗ trợ, trao đổi những kinh nghiệm quốc tế của mình với nhóm chuyên gia trong hoạt động có ý nghĩa với sự phát triển của công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam’.

Dự án ‘Tăng cường hoạt động  bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam theo định hướng hội nhập quốc tế’ nằm trong khuôn khổ Biên bản hợp tác giáo dục giữa Hội đồng Anh và Bộ Giáo dục và Đào tạo được ký kết vào tháng 10 năm 2021, và thuộc chương trình Hợp tác Đối tác Toàn cầu - Going Global Partnerships do Hội đồng Anh thực hiện.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại lễ khai mạc. ©

Hội đồng Anh

PGS TS Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng ghi nhận vai trò của Hội đồng Anh trong việc xúc tiến các hoạt động thúc đẩy hợp tác và kiểm định chất lượng giáo dục đại học giữa hai quốc gia. ©

Hội đồng Anh

Bà Donna McGowan, Giám đốc Quốc Gia, Hội đồng Anh tại Việt Nam chia sẻ mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý chất lượng và các vụ, cục chức năng để thực hiện các mục tiêu của Biên bản hợp tác giáo dục giữa Hội đồng Anh và Bộ Giáo dục và Đào tạo. ©

Hội đồng Anh

Thông tin liên quan