©

Global Wales

Date
Thứ Năm 07 Tháng Ba 2024 -
16:00 tới 17:30

Hội thảo trực tuyến 'Hướng tới bình đẳng giới trong lãnh đạo và quản trị giáo dục đại học: thực tiễn tại Việt Nam và xứ Wales' tổ chức bởi Global Wales và các trường đối tác sẽ diễn ra vào Thứ Năm, ngày 7 tháng Ba năm 2024 từ 16.00 đến 17.30 giờ Việt Nam. Hội thảo nhằm trình bày kết quả và các bài học rút ra trong hai năm nghiên cứu của tám trường đại học Việt Nam và xứ Wales về bình đẳng giới trong giáo dục đại học. Khách tham dự sẽ có cơ hội lắng nghe các chia sẻ của chuyên gia về bài báo cáo và xây dựng các mối quan hệ trong giáo dục đại học.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án 'Trao đổi kinh nghiệm về lãnh đạo và quản trị giáo dục theo hướng hòa nhập: Xây dựng mạng lưới các phương pháp tốt nhất giữa Việt Nam và xứ Wales' (Inclusive Leadership and Governance Exchange: Developing a Network of Best Practice between Wales and Viet Nam), được tài trợ bởi chương trình Hợp tác Đối tác Toàn cầu của Hội đồng Anh. Tìm hiểu thêm về chương trình Hợp tác Đối tác Toàn cầu tại đây.

Nội dung chương trình:

Thời gian

Chương trình

Người trình bày

16.00–16.05

Giới thiệu đại biểu và chương trình

Bill Burson - Giám đốc Quan hệ Đối tác, Global Wales

16.05–16.15

Phát biểu khai mạc

Tổng quan về chương trình Hợp tác Đối tác toàn cầu của Hội đồng Anh và tầm quan trọng của bình đẳng giới trong giáo dục đại học

 

Donna McGowan – Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam

16.15–16.25

Tổng quan dự án

Quá trình xây dựng, triển khai dự án và các phương pháp nghiên cứu được áp dụng

 

Bill Burson - Giám đốc Quan hệ Đối tác, Global Wales

16.25–17.05

Chia sẻ bài học thực tiễn 1: Trường Đại học Huế và Đại học Swansea (20 phút)

Chia sẻ bài học thực tiễn 2: Trường Đại học Đà Nẵng và Đại học Cardiff (20 phút)

Chia sẻ về cách tiếp cận và kinh nghiệm nghiên cứu của các đại diện từ hai quốc gia

Đại diện dự án từ các trường đại học Việt Nam và xứ Wales

17.05–17.15

Trình bày kết quả dự án và các khuyến nghị

Dựa trên hoạt động nghiên cứu, phỏng vấn và thu thập dữ liệu, chuyên gia tư vấn sẽ trình bày về tổng quan báo cáo và các khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách, tổ chức và cá nhân

Gemma Murphy – Chuyên gia tư vấn

17.15–17.30

Hỏi đáp cùng chuyên gia

 

17.30

Bế mạc Hội thảo