©

SILKEN-VIETNAM

Date
Thứ Bảy 09 Tháng Ba 2024 -
08:30 tới 16:15
Địa điểm
Hội trường Trường Đại học Duy Tân

Dự án 'Mạng lưới Chuyển giao tri thức thúc đẩy hợp tác về Sáng tạo xã hội (SILKEN-VIETNAM)' nhằm xây dựng một đơn vị hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho sáu trường đại học hợp tác với các đơn vị tương tự hoạt động trong các trường đại học đối tác tại Vương quốc Anh. Được tài trợ bởi chương trình Hợp tác Đối tác Toàn cầu của Hội đồng Anh, dự án được triển khai bởi hai đại học Vương quốc Anh (Đại học Glasgow Caledonian và Northampton) và sáu trường đại học Việt Nam (Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Đại học Quốc Gia – Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc Gia – Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Huế – Trường Đại học Nông Lâm).

Trong tháng Ba năm 2024, SILKEN-VIETNAM phối hợp với COIL4PURPOSE, một dự án được tài trở bởi chính phủ Scotland, để tổ chức buổi hội thảo chia sẻ về các mô hình, đánh giá và bài học rút ra từ hai dự án.

Chương trình hội thảo

Thời gian Chủ đề Người trình bày

8.30–8.40

Tiết mục mở màn

 

8.40–9.45

Phát biểu khai mạc

Trường Đại học Duy Tân 

Hội đồng Anh tại Việt Nam

Chính phủ Scotland

9.45–11.00

 

Giới thiệu các khái niệm trong dự án

Mark Majewsky Anderson (Đại học Glasgow Caledonian)

Công nghệ, Quốc tế hóa và Đổi mới Sáng tạo

Chủ trì: Angela Miller (Đại học Glasgow Caledonian)

Faiz Shah (Viện Công nghệ Châu Á)

Samboeun Hean (Viện Công nghệ Điện tử Campuchia)

Daniel Baxter (Đại học Glasgow Caledonian)

Richard Hazenberg (Đại học Northampton)

13.00–14.00

Kinh nghiệm thực tiễn từ dự án COIL: Vương quốc Anh, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Campuchia

Chair: Zarina San Jose (Đại học Glasgow Caledonian)

Ariono Margiono (Trường Kinh doanh BINUS)

Lee McMillan (Trường Đại học Anh quốc BUV)

Patrizia M. de Escalona (Đại học Glasgow Caledonian)

Prapaporn T.Mongkhonvanit (Đại học Thammasat) 

14.00–15.00

Dự án SILKEN-VIETNAM: Việt Nam và Vương quốc Anh

Bùi Lê Anh Phương (Đại học Duy Tân)

Mark Majewsky Anderson (Đại học Glasgow Caledonian)

Richard Hazenberg (Đại học Northampton)

Dương Văn Thao (Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên)

15.00–16.00

Mô hình dự án COIL4PURPOSE:

  • Sức khỏe
  • Môi trường bền vững
  • Xã hội

Chủ trì: Claire Bereziat (Đại học Glasgow Caledonian)

Katie Thomson/Janice Taylor (Đại học Glasgow Caledonian)

Michael McGuire/Charles Russell (Đại học Glasgow Caledonian)

Ruth Lightbody/ Gerald Melvin (Đại học Glasgow Caledonian)

16.00–16.15 Kết thúc chương trình