©

Dự án EQUIP

Date
Thứ Sáu 08 Tháng Ba 2024 -
16:20 tới 18:15

Sự kiện phổ biến bộ công cụ dự án EQUIP sẽ được tổ chức ngày 8 tháng Ba năm 2024, từ 16.20–18.15 giờ Việt Nam (9.20–11.15 giờ Anh) trong khuôn khổ dự án 'Thúc đẩy môi trường chất lượng cho mối quan hệ hợp tác giáo dục đại học quốc tế giữa Vương quốc Anh và Việt Nam' (Enabling an environment of Quality for International Higher Education Partnerships between the UK and Viet Nam' – EQUIP) giữa Đại học Cardiff Metropolitan University và sáu đối tác từ Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ chức Quản lý Chất lượng Giáo dục.

Sau hai năm nghiên cứu kể từ tháng Một năm 2022, sự kiện sẽ ra mắt bộ công cụ với các yếu tố chính trong việc đối chiếu hệ thống bằng cấp giữa hai quốc gia, quốc tế hóa, quy trình quản lý chất lượng áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam và các đề xuất xây dựng chính sách giáo dục đại học Việt Nam. Ngoài ra, EQUIP sẽ chia sẻ các nguồn lực và tài liệu liên quan trên trang web dự án để các cơ sở giáo dục tham khảo trong quá trình sử dụng bộ công cụ.

Dự án EQUIP được tài trợ bởi chương trình Hợp tác Đối tác Toàn cầu của Hội đồng Anh.

Nội dung chương trình:

Thời gian Chương trình Người trình bày

16.20–16.30

Giới thiệu đại biểu và chương trình  

16.30–16.45

Cập nhật thực trạng ngành giáo dục đại học và định vị các trường đại học xứ Wales trong bối cảnh chính sách hiện tại

Rob Humphreys – Chủ tịch Hội đồng Tài trợ Giáo dục Đại học xứ Wales
16.45–17.00  Phát biểu khai mạc Donna McGowan – Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Việt Nam
17.00–18.00 

Trình bày kết quả dự án và bộ công cụ EQUIP

Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đại diện dự án
18.00–18.15 Kết thúc chương trình