Interviews with STEM scholars
©

British Council

Lê Thu Thảo, Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu, Đại học Middlesex

Lê Thu Thảo được trao học bổng toàn phần khối ngành STEM dành cho nữ giới năm 2023–24. Thảo hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học Dữ liệu tại Đại học Middlesex. Vì sao bạn chọn học ngành học STEM và nộp hồ sơ chương trình học bổng Women in STEM của Hội đồng Anh? Trước đây, mình là một chuyên viên phân tích dữ liệu, làm việc với dữ liệu định vị địa lý (vĩ độ và kinh độ) cho một công ty khởi nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Công ty thu thập địa vị từ người dùng (có sự cho phép) để đảm bảo họ luôn ở đúng nơi họ cần. 

Nguyễn Hướng Dương, Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ, Bản sao kỹ thuật số và Máy học, Đại học Middlesex

Nguyễn Hướng Dương được trao học bổng toàn phần khối ngành STEM dành cho nữ giới năm 2023–24. Dương hiện đang theo học chương trình Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ ngành Bản sao kỹ thuật số và Máy học tại Đại học Middlesex. Vì sao bạn chọn học ngành học STEM và nộp hồ sơ chương trình học bổng Women in STEM của Hội đồng Anh?

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ, Kỹ sư Viễn thông, Đại học Middlesex

Nguyễn Thị Thu Hằng được trao học bổng toàn phần khối ngành STEM dành cho nữ giới năm 2023–24. Hằng hiện đang theo học chương trình Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ ngành Kỹ sư Viễn thông tại Đại học Middlesex. Vì sao bạn chọn học ngành học STEM và nộp hồ sơ chương trình học bổng Women in STEM của Hội đồng Anh?