Giới thiệu chung

Kỹ năng cho Doanh nhân Xã hội là một dự án toàn cầu của Hội đồng Anh hỗ trợ cho việc thay đổi xã hội tích cực thông qua các mô hình kinh doanh sáng tạo và hiệu quả để giải quyết các vấn đề xã hội và góp phần vào phát triển bền vững.

Dự án mở ra nhiều cơ hội kết nối và học hỏi quốc tế nhằm hình thành các hợp tác đối tác giữa khối công, khối tư nhân và các tổ chức xã hội.

Đồng hành cùng Việt nam, dự án hiện đang được thực hiện tại Trung quốc, Crô-a-ti-a, Georgia, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Ma-lay-xi-a, Niu Di-lân, Phi-líp-pin, Cộng hòa Séc, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và U-crai-na. 

Hội đồng Anh Việt Nam đã triển khai dự án “Kỹ năng Doanh nhân Xã hội” từ tháng 7 năm 2009. Ở Việt Nam, chúng tôi đã cùng phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp xã hội trung gian, hợp tác đối tác với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thực hiện dự án.

Doanh nghiệp xã hội là gì?

Doanh nghiệp xã hội là một tổ chức kinh doanh xuất phát từ một mục tiêu xã hội cụ thể, sử dụng thặng dư để tái đầu tư cho kinh doanh hoặc cho cộng đồng. Điều này trái ngược với mục đích của hầu hết các tổ chức kinh doanh đơn thuần đó là tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông và chủ sở hữu.

Mục tiêu của chúng tôi 

Thông qua dự án này, chúng tôi kết nối các doanh nhân xã hội Việt nam, Vương quốc Anh và trên toàn thế giới, cùng nhau tìm ra những phương thức mới trong kinh doanh với mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội. 

 • Chúng tôi hiện đang hợp tác với các doanh nhân xã hội, cộng đồng, trường phổ thông, trường đại học, các nhà hoạch định chính sách của Chính phủ, các tổ chức của Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.
 • Chúng tôi tạo cơ hội kết nối mạng lưới và phát triển các ý tưởng hợp tác thông qua các sự kiện quốc tế và các chuyến thăm quan và học tập đến Vương quốc Anh và ngược lại.
 • Chúng tôi đang xây dựng các chương trình đào tạo nhằm hỗ trợ các doanh nhân xã hội và các doanh nghiệp xã hội trung gian nâng cao tác động cho những hoạt động của họ.
 • Chúng tôi cùng với các đối tác đang tìm kiếm các nguồn tài chính để tăng thêm cơ hội đầu tư cho hoạt động của các doanh nghiệp xã hội.
 • Chúng tôi đang quảng bá cho việc áp dụng mô hình doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam như là một trong những phương pháp khuyến khích tạo ra các thay đổi tích cực trong xã hội. Điều này bao gồm cả việc hướng tới một xã hội toàn diện và khuyến khích sự phát triển của các cộng đồng thông qua các hoạt động nâng cao năng lực. 

Chúng tôi cung cấp:

 • các cơ hội hợp tác: đưa các đối tác khác nhau trong lĩnh vực doanh nghiệp xã hội đến gần nhau để hợp tác nhằm tối đa hóa tác động của các chương trình có liên quan thông qua các nỗ lực hợp tác và chia sẻ nguồn lực.
 • các cơ hội để thiết lập hợp tác đối tác và chia sẻ kiến thức: dành cho các nhà hoạch định chính sách, như các chuyên gia thực hành cấp cao, các nhà giáo dục và các nhà tuyển dụng, hỗ trợ phát triển kỹ năng phát triển, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho người dân của Vương quốc Anh và các nước khác. 
 • cơ hội cho các bạn trẻ: nhiều cơ hội mới với khát vọng lớn hơn cùng với quan điểm toàn cầu rộng mở hơn được hỗ trợ bởi tri thức, kỹ năng và thái độ mới.

Kỹ năng cho Doanh nhân Xã hội ở Việt nam

Ở Việt Nam, Hội đồng Anh đã đạt được rất nhiều thành công trong việc triển khai dự án “Kỹ năng cho Doanh nhân Xã hội”:

 • Nâng cao nhận thức về lợi ích các doanh nghiệp xã hội có thể mang lại cho các cá nhân, cộng đồng, khối doanh nghiệp và chính phủ
 • Xây dựng và triển khai một chương trình truyền thông trên toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về tiềm năng và vai trò quan trọng của doanh nghiệp xã hội trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển kinh tế bền vững của quốc gia cho các nhà hoạch định chính sách, các đối tác chủ chốt và công chúng 
 • Phát triển và thực hiện các chương trình hướng dẫn và học tập nhằm phát triển doanh nghiệp xã hội dựa trên kinh nghiệm quốc tế và của Vương quốc Anh 
 • Phát triển một mạng lưới các đối tác của Vương quốc Anh và Việt Nam nhằm huy động chuyên gia để xây dựng các chương trình đào tạo, hướng dẫn và các loại hình giải thưởng cho doanh nghiệp xã hội.
 • Liên kết và hợp tác với các doanh nghiệp xã hội, các công đồng và các Viện nghiên cứu của chính phủ Vương quốc Anh và các đối tác hợp tác của Vương quốc Anh tại khu vực Đông Á, Trung quốc và Đông Nam Châu Âu, nhằm phát triển và chia sẻ những phương thức tiếp cận mới trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường.
 • Phát triển và tăng cường hợp tác đối tác với các tổ chức chính phủ bao gồm Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam và các nhà tài trợ quốc tế để đóng góp vào việc hình thành một môi trường tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam
 • Hỗ trợ và tăng cường năng lực cho các tổ chức trung gian nhằm tăng cường các dịch vụ và hỗ trợ cho các doanh nhân xã hội và doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam
 • Phát triển và triển khai một chương trình đưa nội dung doanh nghiệp xã hội vào trong chương trình giảng dạy tại trường đại học thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và các cơ hội liên kết với Vương quốc Anh
 • Mở rộng quan hệ với các tổ chức phi chính phủ, khối tư nhân và giáo dục để tìm kiếm cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực này
 • Tìm kiếm và thiết lập các hợp tác đối tác và các cơ hội phát triển các dự án với nguồn tài chính được hỗ trợ từ các nhà tài trợ để duy trì và phát huy các thành quả của dự án. 

Một người có tinh thần doanh nhân không chỉ có khả năng thương thuyết công việc. Đó còn là người có ý tưởng. Nhưng quan trọng hơn hết đó là người có thể truyền cảm hứng, và tạo dựng năng lực cho cộng đồng và giải quyết các vấn đề xã hội.  Tham gia vào dự án “Kỹ năng cho Doanh nhân Xã hội” có nghĩa là doanh nghiệp xã hội của bạn có thể trở thành một phần của mạng lưới quốc tế ngày càng lớn mạnh.

Chúng tôi làm việc với ai 

Chúng tôi làm việc với nhiều các tổ chức đa dạng khác nhau  từ các tổ chức công đến các tổ chức tư nhân bao gồm các doanh nghiệp xã hội tại Vương quốc Anh và Việt Nam, các nhà tài trợ, các đối tác thương mại, chính phủ của các nước, các tổ chức phi chính phủ và các trường đại học.

Tìm hiểu thêm thông tin 

Là một đối tác có uy tín, chuyên môn, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu của chúng tôi giúp các đối tác đạt được những mục đích to lớn. Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách thức hợp tác cùng nhau nhằm tạo ra những thay đổi tích cực. 

Xem thêm

Thông tin liên quan