Các em học sinh trường THPT Thành phố Sa Đéc, Đồng tháp, Việt Nam, trong số hàng nghìn học sinh và thành viên cộng đồng nhận được hỗ trợ để giải quyết các vấn đề rác thải nhựa tại cộng đồng.  ©

Ảnh: Hội đồng Anh tại Việt Nam cung cấp.

 

Tìm kiếm và hỗ trợ những nhà sáng tạo xã hội với mong muốn xây dựng các giải pháp cho các vấn đề ở Đông Á và Vương quốc Anh, Hội đồng Anh đã thúc đẩy hợp tác giữa những nhà hoạch định chính sách, các cơ sở giáo dục đại học, và các doanh nhân xã hội thông qua một chương trình có tên: Sáng tạo xã hội ở khu vực Đông Á. 

Để minh họa các lĩnh vực hợp tác đã được triển khai, chúng tôi đã mời Pioneer Post viết năm câu chuyện điển hình, có thể được tải về dưới đây, bao gồm:

- Chương trình hợp tác giữa Coca-Cola và Hội đồng Anh tại Việt Nam đã tạo động lực cho hàng ngàn học sinh phổ thông, gia đình và cộng đồng để giải quyết các vấn đề rác thải nhựa đang ngày càng nghiêm trọng tại nước này. Xem thêm tại: Chương trình Công dân tích cực vì một thế giới không rác thải.

- Hợp tác giữa chính phủ Malaysia, Ủy ban kinh tế và xã hội tại Châu Á và Thái Bình Dương thuộc Liên hợp quốc và Hội đồng Anh nhằm xây dựng chiến lược quốc gia mới để hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội phát triển. Xem thêm Kế hoạch hành động quốc gia cho doanh nghiệp xã hội tại Malaysia

- Nỗ lực hợp tác của các trường đại học tại Vương quốc Anh và Đông Nam Á để tìm tòi phương thức thúc đẩy sáng tạo xã hội và hợp tác để giải quyết những vấn đề thách thức nhất của thế giới hiện nay. Xem thêm Sáng tạo xã hội giúp các trường đại học có vai trò tích cực hơn như thế nào 

- Triển khai chương trình Công dân tích cực tại một trường đại học ở Bandung, thành phố lớn thứ ba của Indonesia, giúp cho 6000 sinh viên năm thứ nhất hình thành các kế hoạch hành động vì xã hội để tạo ra những thay đổi trong cộng đồng của chính các em. Xem thêm Chia sẻ giá trị và tầm nhìn để tạo ra sự thay đổi trong xã hội

- Một chương trình cố vấn chuyên sâu cho 37 lãnh đạo các doanh nghiệp xã hội từ năm nước Đông Nam Á, được thiết kế để giúp các doanh nghiệp xã hội ứng phó với những thách thức tạo ra do đại dịch. Xem thêm Ứng phó với Covid-19 – Thích ứng kịp thời với sự thay đổi

Thông tin liên quan