©

© British Council

Giới thiệu chung

Hội đồng Anh cam kết đóng một vai trò tích cực trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu. Tại Việt Nam, chúng tôi triển khai các hoạt động giáo dục về biến đổi khí hậu dành cho giáo viên và học sinh của các trường trung học cơ sở. Dự án này góp phần đạt được các mục tiêu của chương trình giáo dục trọng tâm quốc gia về đối phó với biến đổi khí hậu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong năm 2012, dự án này đã được thực hiện tại 25 trường trung học cơ sở trong mạng lưới Kết nối Lớp học tại Hà nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến cuối năm 2012, dự án tiếp tục được mở rộng đến 300 trường tiểu học tại tỉnh Hòa Bình với sự hợp tác chặt chẽ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong năm học 2013-2014 với sự ủng hộ và hợp tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự án sẽ được nhân rộng tới các trường tiểu học và trung học cơ sở của ba tỉnh. Chương trình và nội dung đào tạo sau đó sẽ được chia sẻ như là một phần trong khung đào tạo về ứng phó với biến đổi khí hậu của các trường học ở mọi cấp  trên toàn quốc.

Mục tiêu của chúng tôi

Thông qua dự án giáo dục biến đổi khí hậu với sự hợp tác chặt chẽ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán Anh, Trung tâm sống và học tập vì Cộng đồng “Live & Learn” và các tổ chức NGOs khác, chúng tôi mong muốn:
● Tăng cường kiến thức và tác động thay đổi hành vi của học sinh trung học cơ sở đối với các vấn đề về biến đổi khí hậu thông qua việc cung cấp tài liệu giảng dạy và thực hiện các sáng kiến về ứng phó với biến đổi khí hậu do chính các em học sinh đưa ra.

● Giới thiệu những câu chuyện có thực và những ví dụ cụ thể của Vương quốc Anh với uy tín là nước đứng đầu trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.
 
● Mở rộng hiểu biết và sự nhìn nhận đối với các thành tựu của Vương quốc Anh cũng như những cơ hội liên kết giữa các trường của Việt Nam và Vương quốc Anh.

Biến đổi khí hậu là gì?

Biến đổi khí hậu là sự thay đổi lâu dài trong điều kiện thời tiết được xác định bởi những thay đổi về nhiệt độ, mưa, gió và các chỉ số khác.
 
Biến đổi khí hậu đang tác động tới tất cả mọi người và mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Bằng cách tăng cường các mạng lưới và mối quan hệ giữa mọi người với nhau, Hội đồng Anh đang góp phần nâng cao sự hiểu biết về những trường hợp ứng phó với biến đổi khí hậu và đi đầu trong việc thực hiện hiệp ước quốc tế giải quyết các mối đe dọa về biến đổi khí hậu.

Tìm hiểu thêm thông tin

Hãy liên hệ với nhóm Biến đổi khí hậu của Hội đồng Anh để tìm hiểu thêm việc chúng ta có thể hợp tác với nhau như thế nào để cùng tạo ra một sự thay đổi tích cực trong tương lai.

Thông tin liên quan