©

Thuy Nguyen

Vương quốc Anh sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ 26 về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc (COP26) tại Glasgow từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 11 năm 2021. Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh quốc tế lớn nhất về biến đổi khí hậu mà Vương quốc Anh sẽ chủ trì, với sự tham dự của 30,000 đại biểu là lãnh đạo các quốc gia, các chuyên gia và những nhà chiến dịch về khí hậu để bàn và đồng thuận về kế hoạch ứng biến với biến đổi khí hậu.

Trước và sau COP26, Hội đồng Anh phát động một chương trình sáng tạo gồm các hoạt động gắn kết những người trẻ tuổi trên thế giới. Cụ thể, chúng tôi làm việc với các đối tác ở Vương quốc Anh và các đối tác trên toàn thế giới bằng việc sử dụng mạng lưới toàn cầu của chúng tôi để tạo ra cơ hội hợp tác, đàm thoại và kế hoạch hành động trong nghệ thuật, giáo dục và khoa học để giải quyết những thách thức của biến đổi khí hậu và cùng nhau đóng góp cho sự thành công của COP26. Dự án Dòng sông của Sự sống được tài trợ bởi Quỹ Sáng tạo quốc gia của Hội đồng Anh là một trong những dự án được triển khai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Hội đồng Anh tại Việt Nam phối hợp với đối tác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện trước thềm COP26.

In this section