Dòng sông của Sự sống hỗ trợ mười dự án hành động vì khí hậu về chủ đề biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu lên dòng sông Cửu Long, với các hình thức thể hiện đa dạng mang tính khoa học, nghệ thuật và truyền thông gần gũi với giới trẻ và cộng đồng. 

Các dự án được thực hiện bởi các lãnh đạo trẻ và được hỗ trợ chuyên môn bởi các nhà khoa học, nghệ sĩ và chuyên gia truyền thông.