Chương trình Kỹ năng về Khí hậu toàn cầu 

Kỹ năng về Khí hậu là một chương trình được thực hiện trong nhiều năm tại Brazil, Mexico, Indonesia, Ấn Độ và Việt Nam. Chương trình phối hợp với người trẻ trên toàn cầu để thúc đẩy chuyển đổi công bằng và giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. 

Chúng tôi làm việc với người trẻ dễ bị tổn thương trong độ tuổi từ 18 đến 30 nhằm cung cấp cho họ nguồn lực cần thiết để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Chương trình tập trung trang bị cho họ các kỹ năng xanh thông qua các hoạt động tập huấn, cố vấn và cấp vốn hạt giống.  

Chúng tôi kết nối người trẻ với các tổ chức giáo dục, tổ chức phi chính phủ và tổ chức xã hội để thiết lập mối quan hệ bền chặt, qua đó phát triển một tương lai công bằng và bền vững hơn từ cấp cơ sở đến cấp độ toàn cầu.  

Chương trình do Hội đồng Anh quản lý và hợp tác với Ngân hàng Hong Kong và Thượng Hải (HSBC) nhằm xây dựng cách tiếp cận toàn cầu về  phát triển kĩ năng thanh niên và trang bị cho thế hệ trẻ giúp họ thấu hiểu, giảm thiểu và ứng phó với biển đổi khí hậu. 

Để tìm hiểu thêm về dự án Kỹ năng về Khí hậu tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: le.hoang@britishcouncil.org.vn