Phim thể nghiệm là một loại thực hành nghệ thuật xuất phát từ cả nghệ thuật thị giác và điện ảnh. Nguồn gốc của loại hình nghệ thuật này xuất phát từ phong trào avant-garde/ tiền vệ của những năm 20 ở Châu Âu. 

Vương quốc Anh cũng là một trong những đất nước có truyền thống phim thể nghiệm khá lâu đời. Từ năm 1960, London Filmmaker Coop cũng là một sân chơi mở cho các nhà làm phim vừa trình chiếu phim và sản xuất, phân phối các tác phẩm điện ảnh thể nghiệm. Do tính chất phim thể nghiệm nằm giữa ranh giới của điện ảnh chính thống và nghệ thuật thị giác nên phim thể nghiệm mang lại một sự tự do sáng tạo cho các nghệ sĩ thực hiện. Tại Việt Nam, trào lưu làm phim thể nghiệm và nghệ thuật cũng mới chỉ nổi lên trong một vài năm gần đây. Cũng xuất phát điểm từ hai hướng: từ những nhà làm phim được đào tạo điện ảnh chính thống và từ phía nghệ sĩ thị giác. 

Nhân dịp ghé thăm Việt Nam năm 2014, cố vấn điện ảnh Hội đồng Anh – ông Gary Thomas đã có buổi nói chuyện tại Hà Nội về lịch sử của phim thử nghiệm tại Anh Quốc cũng như chia sẻ những kinh nghiệm quý giá với những bạn làm phim trẻ tại Hanoi Doclab. 

Giám đốc của Hanoi Doclab, nhà làm phim độc lập Nguyễn Trinh Thi cũng chia sẻ về ảnh hưởng của phim thể nghiệm những năm gần đây ở Việt Nam cùng những khó khăn và thách thức.