©

British Council

BÀI THI APTIS ESOL CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHẰM:

  • bổ sung hoàn thiện cho các dự án phát triển tiếng Anh hiện tại. 
  • đánh giá chính xác mức độ tiến bộ của người học trong chương trình đào tạo ngôn ngữ.
  • xác định nhu cầu đào tạo cho từng đối tượng khác nhau.

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN BÀI THI APTIS ESOL? 

 

Nâng cao hình ảnh của tổ chức

Bài thi Aptis ESOL được thiết kế bởi các chuyên gia khảo thí hàng đầu của Hội đồng Anh, đồng thời được phát triển dựa trên các nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực khảo thí và được hỗ trợ triển khai bởi các biện pháp đảm bảo chất lượng toàn diện. Chúng tôi luôn ưu tiên tập trung vào việc nghiên cứu, từ việc phát triển một bài thi chất lượng cao đến quy trình chấm điểm, giám sát và đánh giá. Theo đó, bài thi Aptis ESOL cung cấp cho quý vị và các bên liên quan những thông tin đáng tin cậy.

Đánh giá tính hiệu quả của dự án

Bài thi Aptis ESOL được xây dựng để đánh giá đầy đủ các kỹ năng ngôn ngữ - Đọc, Viết, Nói, và Nghe cùng với hợp phần Ngữ pháp và Từ vựng làm trọng tâm. Aptis ESOL mang tới cái nhìn toàn diện về trình độ ngôn ngữ của người học dựa trên tiêu chuẩn quốc tế CEFR, giúp quý vị đưa ra các quyết định đúng đắn liên quan đến hoạch định chính sách, nhu cầu đào tạo trong tương lai và phát triển nguồn nhân lực.

Nhận được đánh giá uy tín và đáng tin cậy về trình độ tiếng Anh trên quy mô lớn hơn

Bài thi Aptis ESOL được triển khai tổ chức một cách bảo mật, theo yêu cầu linh hoạt của quý vị về thời gian, địa điểm và tần suất thi, giúp tiết kiệm thời gian sắp xếp lịch thi. Quý vị sẽ nhận được kết quả đánh giá chính xác theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu CEFR trong vòng 48 giờ sau ngày thi.

Bài thi Aptis ESOL có thể đánh giá trình độ ngôn ngữ đa dạng từ A1 đến C2, cho phép quý vị đánh giá chính xác cả những ứng viên có trình độ tiếng Anh rất cao và những ứng viên có trình độ còn hạn chế trong cùng một kỳ thi và tại cùng một thời điểm.

Xem thêm